Projekt :Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolak�w Gminy Przywidz
Dodane przez admin dnia 05 wrzenia 2019 14:00:49

Projekty :

Projekt p.t. „Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działania 03.01 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Okres realizacji projektu: 2018-09-03 - 2020-08-31Wartość projektu: 878 467,50 zł


Dofinansowanie projektu z UE: 746 697,37 zł

Beneficjentami projektu są przedszkolaki i nauczyciele OWP:
• Szkoły Podstawowej w Przywidzu,
• Szkoły Podstawowej w Pomlewie
• Szkoły Podstawowe w Trzepowie


Cel projektu:

- utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego

- podniesienie jakości usług świadczonych w placówkach wychowania przedszkolnego poprzez:

1. utworzenie dodatkowych 20 miejsc dla dzieci wychowania przedszkolnego w OWP w Przywidz (bieżące funkcjonowanie dodatkowej grupy dzieci w nowo zaadaptowanych pomieszczeniach);

2. dodatkowe zajęcia w OWP w Przywidzu, Pomlewie i Trzepowie (zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z arteterapii, zajęcia matematyczno-logiczne, zajęcia - kóko ekologiczne -Mały przyrodnik, zajęcia - kóko informatyczne- Mistrzowie kodowania junior, zajęcia z j.angielskiego oraz zajęcia z twórczego myślenia i ruchu;


3. wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniu ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.Planowane efekty:


- wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w wyniku zaadaptowanych pomieszczeń na cele edukacyjne;

- rozwój i wzrost umiejętności przedszkolaków na płaszczyźnie społecznej, emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej z wykorzystaniem zakupionych pomocy i wyposażenia dydaktycznego;

- zwiększenie kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania przedszkolaków.