Projekt :Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolakw Gminy Przywidz
Dodane przez admin dnia 05 wrzesie 2019 14:00:49

Projekty :

Projekt p.t. „Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolakw Gminy Przywidz” jest wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Dziaania 03.01 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Okres realizacji projektu: 2018-09-03 - 2020-08-31Warto projektu: 878 467,50 z


Dofinansowanie projektu z UE: 746 697,37 z

Beneficjentami projektu s przedszkolaki i nauczyciele OWP:
• Szkoy Podstawowej w Przywidzu,
• Szkoy Podstawowej w Pomlewie
• Szkoy Podstawowe w Trzepowie


Cel projektu:

- utworzenie trwaych miejsc wychowania przedszkolnego

- podniesienie jakoci usug wiadczonych w placwkach wychowania przedszkolnego poprzez:

1. utworzenie dodatkowych 20 miejsc dla dzieci wychowania przedszkolnego w OWP w Przywidz (biece funkcjonowanie dodatkowej grupy dzieci w nowo zaadaptowanych pomieszczeniach);

2. dodatkowe zajcia w OWP w Przywidzu, Pomlewie i Trzepowie (zajcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajcia logopedyczne, zajcia z gimnastyki korekcyjnej, zajcia z arteterapii, zajcia matematyczno-logiczne, zajcia - kko ekologiczne -May przyrodnik, zajcia - kko informatyczne- Mistrzowie kodowania junior, zajcia z j.angielskiego oraz zajcia z twrczego mylenia i ruchu;


3. wzrost umiejtnoci i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzdzi TIK w pracy z dziemi poprzez udzia w szkoleniu ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.Planowane efekty:


- wzrost liczby dzieci uczestniczcych w edukacji przedszkolnej w wyniku zaadaptowanych pomieszcze na cele edukacyjne;

- rozwj i wzrost umiejtnoci przedszkolakw na paszczynie spoecznej, emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej z wykorzystaniem zakupionych pomocy i wyposaenia dydaktycznego;

- zwikszenie kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania przedszkolakw.