Żagle 2022
Dodane przez admin dnia 09 czerwca 2022 11:59:01
Szkoły Podstawowe w Przywidzu, Trzepowie i Pomlewie w bieżącym i następnym roku szkolnym organizują projekt edukacyjny o tematyce morskiej i żeglarskiej pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz”.
Realizacja zaplanowanych działań będzie się odbywać w podziale na zajęcia teoretyczne metodą projektu – odbywające się stacjonarnie w szkole oraz warsztaty praktyczne, które zostaną zrealizowane w przystani w Kolbudach. Termin realizacji do 30.06.2023 r.
W ramach naszego projektu zrealizowane zostaną następujące edukacyjne zajęcia pozalekcyjne o tematyce żeglarskiej przygotowujące do praktycznych zajęć żeglarskich:
Żeglarstwo dla bystrzaków
Elementarz żeglarski – od obserwacji do reakcji
Język ludzi morza – jak komunikować się na morzu
Vademecum nawigatora
Astronawigacja krok po kroku
Survival żeglarza, czyli terenowe zabawy nawigacyjne
Żeglarstwo turystyczne – poznaj jeziora i rzeki w Gminie Kolbudy
Bezpieczni na wodzie
Warsztaty z doradztwa zawodowego
Najważniejszym i jednocześnie najbardziej atrakcyjnym elementem projektu są praktyczne zajęcia żeglarskie na wodzie prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów żeglarstwa. Zostaną zrealizowane na przystani w Kolbudach w wymiarze 24 godzin. Realizowane będą w weekendy w miesiącach kwiecień – czerwiec 2023 r.
Ponadto w ramach projektu zorganizowany zostanie obóz żeglarski w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku, wycieczka do Oceanarium oraz rejs statkiem w Gdyni połączony ze zwiedzaniem portu. Dodatkową atrakcją projektu będą regaty wraz z festiwalem muzyki szanty.
AHOJ, PRZYGODO !!!

Regulamin