PAPIESKI WIECZR W PRZYWIDZU
Dodane przez opiekun dnia 13 kwietnia 2010 00:00:00

„Jan Pawe II - wiadkiem Mioci” to tytu tegorocznego Gminnego Przegldu Twrczoci powiconej pamici Ojca witego.


Ju po raz drugi Szkoa Podstawowa w Pomlewie chcc uczci rocznic mierci Papiea Polaka we wsppracy z Zespoem Szk w Przywidzu oraz Gminnym Orodkiem Kultury zorganizowaa spotkanie przypominajce wielko tego wyjtkowego Polaka widzianego oczami dzieciTre rozszerzona

„Jan Pawe II - wiadkiem Mioci” to tytu tegorocznego Gminnego Przegldu Twrczoci powiconej pamici Ojca witego.


Ju po raz drugi Szkoa Podstawowa w Pomlewie chcc uczci rocznic mierci Papiea Polaka we wsppracy z Zespoem Szk w Przywidzu oraz Gminnym Orodkiem Kultury zorganizowaa spotkanie przypominajce wielko tego wyjtkowego Polaka widzianego oczami dzieci


Po Mszy w. w intencji beatyfikacji Ojca witego w miejscowym kociele pod wezwaniem Matki Boej Racowej sala GOK wypenia si po brzegi zacnymi zaproszonymi gomi oraz mieszkacami Przywidza. Jednak bohaterami wieczoru byli przede wszystkim uczniowie – reprezentanci poszczeglnych szk z gminy Przywidz, ktrzy ponownie ubiegali si o statuetk i tytu LOLKA 2010 w czterech kategoriach POETA, AKTOR, MALARZ, PIEWAK. Gimnazjalici odpowiednio ubiegali si o tytu KAROLA. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami i symbolicznymi nagrodami.


Podczas piknych w swej wymowie i rnorodnoci prezentacji zy wzrusze przeplatay si z umiechami wspomnie. Liczny udzia dzieci i modziey (ponad 60 osb) najlepiej wiadczy, i pomimo nieubagalnego upywu czasu posta Jana Pawa Wielkiego jest obecna i niezastpiona, a coraz modsi ucz si czerpa z jej duchowego dziedzictwa.


Uczt duchow uwietni swym piewem chr mski Bel Canto z Trbek Wielkich pod dyrekcj p. Michaa Olejnika, na co dzie dyrektora SP w Pomlewie.


Podczas obrad jury przypomnieli oni najpikniejsze pieni maryjne oraz utwory towarzyszce pielgrzymkom Jana Pawa II do ziemi ojczystej.


…i tak w atmosferze mioci, przyjani i jednoci upyn ten wyjtkowy wieczr, tak dugi, a tak krtki zarazem,… chyba w sam raz, by zaprosi wszystkich ponownie ju za rok.
 opr: Magdalena Kostuch