Wiosna
Dodane przez opiekun dnia 22 marca 2019 00:00:00
PIERWSZY DZIE WIOSNY

Tre rozszerzona
Wiosn przywitalimy bardzo radonie. Najpierw wysuchalimy granej na fletach "Wiosny" Vivaldiego oraz koncertu wiosennego,
nastpnie sprawdzilimy swoje wiadomoci w wiosennym quizie...
a eby mie pewno, e wiosna na pewno nadejdzie, spalilimy Marzann- symbol odchodzcej zimy, po czym udalimy si na ognisko,gdzie upieklimy przepyszne kiebaski.