Konkurs czytelniczy.
Dodane przez opiekun dnia 09 lutego 2011 11:12:00

Biblioteka Szkolna zaprasza uczniw klas III - VI Szkoy Podstawowej w Pomlewie do udziau w Szkolnym Konkursie Czytelniczym pod hasem “Podania i legendy polskie”.


Tre rozszerzona

Biblioteka Szkolna zaprasza uczniw klas III - VI Szkoy Podstawowej w Pomlewie do udziau w Szkolnym Konkursie Czytelniczym pod hasem “Podania i legendy polskie”.


Zasady konkursu:

1)W konkursie mog wzi udzia uczniowie z klas III - VI.

2) Zgoszenia do konkursu przyjmowane s u wychowawcw klas do koca marca 2011.

3)Do tego czasu uczniowie zainteresowani konkursem zobowizani s zapozna si z treci nastpujcych legend:

- „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”;

- „Podanie o Smoku Wawelskim”;

- „Legenda o Warsie i Sawie”;

- „Legenda o Panu Twardowskim”;

- „Jak zego Popiela zjady myszy”;

- „Wiano witej Kingi”;

- „Legenda o Piacie Koodzieju”;

- „Legenda o Wandzie, co nie chciaa Niemca”;

- „Legenda o przerwanym hejnale z Wiey Mariackiej”.

4)Planowane s 2 etapy konkursu. Etap pierwszy to praca plastyczna polegajca na zaprojektowaniu herbu swojej miejscowoci i wymyleniu legendy na temat jej powstania. Prace naley zoy do koca marca 2011 roku u pani Aleksandry Etmaskiej.

5)Etap drugi to test z wyej wymienionych poda i legend polskich, ktry odbdzie si w poowie kwietnia 2011 roku.

6) Prace bdzie sprawdza komisja wyoniona spord nauczycieli, opiekunw uczniw uczestniczcych w konkursie.

7) Na pytania konkursowe uczniowie bd odpowiadali pisemnie, na przygotowanych kartach konkursowych.

8)Za kad poprawn odpowied uczestnik otrzyma jeden punkt.

9)Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIW DO UDZIAU W KONKURSIE. NA ZWYCIZCW CZEKAJ NAGRODY !!!