Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 6:51

Zachd soca: 17:26


Dzie trwa:
10 Godzin 34 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 7:59

Radosna szko�a

W ramach rz�dowego programu „Radosna szko�a” otrzymali�my du�� ilo�� sprz�tu do zabaw: kolorowe pi�ki, materace, olbrzymie klocki, gry konstrukcyjne i edukacyjne oraz ca�e mn�stwo interesuj�cych pomocy dydaktycznych.

Uczniowie z rado�ci� pomagali roz�adowa� ca�� ci�ar�wk� sprz�tu, kt�ry dostarczy�a nam firma Moje Bambino

 

Powrt

Ostatnie artykuy
· Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo · Oświadczenia · Sprawozdania finansowe
Popieramy