Radosna szko�a
Dodane przez opiekun dnia 19 maja 2010 00:00:00

W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” otrzymaliśmy dużą ilość sprzętu do zabaw: kolorowe piłki, materace, olbrzymie klocki, gry konstrukcyjne i edukacyjne oraz całe mnóstwo interesujących pomocy dydaktycznych.


Tre rozszerzona

W ramach rz�dowego programu „Radosna szko�a” otrzymali�my du�� ilo�� sprz�tu do zabaw: kolorowe pi�ki, materace, olbrzymie klocki, gry konstrukcyjne i edukacyjne oraz ca�e mn�stwo interesuj�cych pomocy dydaktycznych.

Uczniowie z rado�ci� pomagali roz�adowa� ca�� ci�ar�wk� sprz�tu, kt�ry dostarczy�a nam firma Moje Bambino