Projekt dla przedszkolakw
Dodane przez admin dnia 19 lutego 2020 11:06:50

Tre rozszerzona
„Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolakw Gminy Przywidz” Projekt realizowany jest od 03.09.2019 do 30.08.2020 roku.
W ramach projektu dzieci przedszkolne uczszczajce do szkoy podstawowej w Pomlewie bior bezpatny udzia w dodatkowych zajciach wyrwnujcych szanse edukacyjne, oraz zajciach ukierunkowanych na rozwj kompetencji kluczowych na rynku pracy:

- zajcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - zajcia logopedyczne

- gimnastyka korekcyjna

- zajcia matematyczno –logiczne

- zajcia z jzyka angielskiego

-kko ekologiczne „May przyrodnik”

- kko informatyczne – „Mistrz kodowania- Junior”

- zajcia z twrczego mylenia i ruchu.