Egzamin 2020
Dodane przez admin dnia 01 czerwca 2020 10:07:00

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty w 2020 r.
Tre rozszerzona
Drodzy uczniowie w związku z obecną sytuacją przedstawiamy kilka zasad, których należy przestrzegać w czasie egzaminów zewnętrznych.
1/ Uczniowie na egzamin przychodzą bez telefonu - nie będzie możliwości zdeponowania ich w szkole.
2/ Uczniowie przychodzą na godzinę 8.30 ale nie wchodzą do szkoły tylko czekają na wezwanie ( w maseczkach) . W holu zostanie im zmierzona temperatura,ponadto zdezynfekują ręce.
3/ W czasie egzaminu uczniowie korzystają TYLKO ze swoich przyborów szkolnych - dlatego zaleca się aby przynieśli przybory zastępcze . Długopisy obowiązkowo z czarnym tuszem/wkładem.
4/ Po egzaminie uczniowie wychodzą z zachowaniem 2 m dystansu