Majówka 2021
Dodane przez admin dnia 30 kwietnia 2021 11:33:34

Na podstawie zarządzenia 11/2021 Dyrektora Szkoły, dni od 4 do 7 maja 2021 będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W uzasadnionych sytuacjach szkoła zapewni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w tych dniach.

Plan na kolejne dni:
Od 10 maja uczniowie klas I-III wracają co nauki stacjonarnej;

Od 17 maja do 29 maja uczniowie klas IV - VIII wchodzą w system nauki hybrydowej.