Nawigacja
Foto chmurka
Przetłumacz stronę


Dziś jest


Wschód słońca: 6:32

Zachód słońca: 16:42


Dzień trwa:
10 Godzin 09 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:24

Pajacyk

Nakarm  głodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Problem niedożywienia

Gdy słyszymy słowo głód, z reguły na myśl przychodzą nam obrazy pokazywane przez różne stacje telewizyjne: dzieci cierpiące z niedożywienia w Afryce bądź Azji. Niestety ten straszny problem jest także tuż obok nas.

Statystycznie, niedożywionym lub głodnym jest dziecko naszych znajomych z sąsiedztwa, które poszło dziś do szkoły nawet bez jednej, najmniejszej kanapki. Według ostatnio przeprowadzonych badań ok. 30-70% polskich dzieci w wieku szkolnym jest niedożywionych. Liczba tych dzieci waha się w zależności od regionu kraju, wielkości miejscowości i poziomu bezrobocia na danym terenie. Najbardziej przerażające jest to, że liczba dzieci wymagających dożywienia ciągle wzrasta. Poczucie głodu ściśle łączy się z niskim poczuciem własnej godności - godności, która przysługuje każdemu człowiekowi i która wpływa na prawidłowy udział w życiu społecznym.

Prawie co trzeci uczeń w Polsce rozpoczyna naukę na czczo. Najbardziej narażone na ubóstwo są dzieci do lat 15. One nie mają wpływu na wybór rodziny, w jakiej się wychowują… Większość z nich wzrasta w rodzinach żyjących na granicy ubóstwa, rodzin osób bezrobotnych, wielodzietnych, niepełnych i patologicznych. Dlatego tak ważnym jest, by dziecko otrzymywało ciepły posiłek w szkole, gdyż często jest to jedyny posiłek w ciągu dnia. Głodne dzieci nie mają pieniędzy, by zapłacić za obiad. Pomóż, głodne dzieci też chcą mieć pełny brzuszek. Tu nie może być komercji, tu musi być serce.

Co to znaczy, że dziecko jest niedożywione?

Głównymi symptomami niedożywienia u dzieci są m.in. zaburzenia rozwoju CUN, zaburzenia społeczne i emocjonalne, zmniejszenie masy ciała, obniżenie sprawności fizycznej. O zaklasyfikowaniu dziecka jako wymagającego dożywienia decyduje najczęściej jego zachowanie i wygląd zewnętrzny.

Najczęstszymi oznakami niedożywienia są:

 1. dopytywanie się o jedzenie,
 2. bóle brzucha,
 3. obniżenie dyspozycji do nauki,
 4. apatia lub niemożność skupienia się na jednej czynności,
 5. ubogi, zaniedbany wygląd,
 6. brak podstawowych przyrządów szkolnych,
 7. wychudzenie.

Społeczne i ekonomiczne konsekwencje niedożywienia:

 1. Niedożywienie dzieci negatywnie wpływa na ich rozwój psychofizyczny i prowadzi do obniżenia odporności, zwiększając ryzyko zachorowań oraz czas i koszty leczenia
 2. Niedożywienie dzieci negatywnie wpływa na zdolności do uczenia się, ograniczając przez to szanse dzieci na przyszłość
 3. Dzieci niedojadające i zaniedbane są odrzucane przez rówieśników, co powoduje znerwicowanie dzieci dyskryminowanych i trudności wychowawcze.

---------------------------------

Wybrane pytania i odpowiedzi ze strony pajacyk.pl

Ile dzieci w Polsce wymaga dożywiania?

Dokładnie nie wiadomo. Jeśli za kryterium przyjąć zasady racjonalnego żywienia, to większość dzieci w Polsce nie spożywa regularnie posiłków o właściwej wartości odżywczej. Zgodnie z zasadami żywienia, posiłek w szkole powinni jeść wszyscy uczniowie (zważywszy łączny czas docierania do szkoły i pobytu w niej). W roku 2006 firma Synovate zrealizowała dla PAH badania nad niedożywieniem dzieci w wieku szkolnym w Polsce.

Ile dzieci dożywia PAH?

W roku 2005/2006 dożywialiśmy 4 128 dzieci. W Roku szkolnym 2006/2007 Pajacyk dożywia 2 344 dzieci. Liczba ta wzrośnie w drugim semestrze.


Jak Polska Akcja Humanitarna wybiera szkoły i świetlice, w których finansuje posiłki?

Szkoła lub świetlica występująca o pomoc w dożywianiu w ramach programu Pajacyk, wypełnia odpowiedni wniosek oraz przesyła go na adres lokalnego biura Polskiej Akcji Humanitarnej. W formularzu wniosku pytamy nie tylko o samą placówkę i dotychczasowy przebieg dożywiania, ale także o sytuację społeczności lokalnej, stopień zaangażowania nauczycieli lub wychowawców w działania na rzecz polepszenia losu dzieci, przejawy aktywności rodziców i osiągnięcia dzieci. Na tej podstawie szkoła lub świetlica zostaje zakwalifikowana do programu.

Gdzie pomaga Pajacyk?

Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła realizację programu dożywiania we wrześniu 1998 roku w niektórych szkołach północno-wschodniej Polski. Dziś program PAJACYK obejmuje całą Polskę. Najczęściej współpracujemy z placówkami znajdującymi się w rejonach popegeerowskich, gdzie bezrobocie jest bardzo wysokie.

Ile kosztuje posiłek?

W roku szkolnym średnia cena posiłku wynosi 2,34 PLN. Różnice pomiędzy szkołami i regionami wynikają przede wszystkim z zaplecza placówki edukacyjnej. Gdy szkoła sama gotuje posiłki, są one tańsze.

Co robią gminy?

Zgodnie z założeniami rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pomoc w formie posiłku wydawanego w szkole przysługuje dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mówi ustawa o pomocy społecznej (obecnie 316 zł). Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu tego kryterium. Listę uczniów kwalifikujących się do takiej pomocy ustalają dyrektorzy szkół i przekazują do ośrodków pomocy społecznej. W praktyce jednak kryteria te są na tyle sztywne, iż wiele dzieci nie otrzymuje pomocy. Polska Akcja Humanitarna dożywia te dzieci, którym z różnych powodów nie pomagają gminne ośrodki pomocy społecznej.Ostatnie artykuły
· Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo · Oświadczenia · Sprawozdania finansowe · Polityka prywatności
Popieramy