Nawigacja
Foto chmurka
Przetłumacz stronę


Dziś jest


Wschód słońca: 6:32

Zachód słońca: 16:42


Dzień trwa:
10 Godzin 09 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:24

Biblioteka

Biblioteka szkolna

 


Biblioteką opiekuje się pan Przemysław Malak.


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki W POMLEWIE

Biblioteka realizuje zadania zawarte w Statucie Szkoły i pracuje w oparciu o plan pracy biblioteki.

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, absolwenci i rodzice.
2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
6. Czytelnik może korzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu, w sali numer 7 (wolny dostęp do księgozbioru) lub na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone książki i podręczniki powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są o zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
Ostatnie artykuły
· Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo · Oświadczenia · Sprawozdania finansowe · Polityka prywatności
Popieramy