Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 4:27

Zachd soca: 20:32


Dzie trwa:
16 Godzin 05 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:29

1947r

Styczeń.

Dnia 13 stycznia 1947r zaczęa się nauka.

Kierownictwo szkoły objęła ponownie Ob. Sadowska Irena, która wróciła z Prewentorium P.C.K. w Dzierzążni.

Ob. Popowicz Henrykę Inspektorat szkoły przeniósł do Przywidza.

Dnia 19.01.1947r odbyły się w Mierzeszynie wybory do sejmu, na które jechała ludność wszystkich wsi z transparentami.

Od dnia 22.01.47 – 31.01.47 szkołę zamknięto z powodu braku opału.

Frekwencja za m-c styczeń 1947r wynosiła 81%.

Dnia 31.01. wyświetlono film dla młodzieży szkolnej.

Luty

Dnia 10 lutego 1947r wyświetlono film dla młodzieży szkolnej. Dla dzieci z klas młodszych wyświetlono obrazy dobre, a dla starszych za trudne. Mimo wszystko wyświetlenie filmu oświatowego jest dla dzieci wielka radością i wprowadza dużo urozmaicenia w nauczaniu.

Z powodu silnych zawieji śnieżnych frekwencja była słaba.Dzieci ze Szklanej Góry i Podleśnej nie są w stanie przyjść do szkoły.Na szosie ruch kołowy został wstrzymany.

Frekwencja wynosi 65%.

Marzec

Dnia 29.03.1947r odbyła się konferencja rejonowa w Klonowie, w której wzięło udział nauczycielstwo rejonu Przywidz. Lekcję prowadziła kier. szkoły w Klonowie Ob. Machola. Po odczytaniu referatu wywiązała się dyskusja, w której brali udziałł wszyscy obecni. Konferencją zakończono omówieniem bieżących prac nauczycielskich i sprawy nauczyciela z Nowej Wsi.

Frekwencja za miesiąc marzec wynosiła 70%.

Kwiecień

Dnia 26.04.47r urządzono święto Lasu. Dzieci z całego rejonu zebrały się w Przywidzu. Po przemówieniu kier. szkoły Ob. Macholi na temat znaczenia lasów dziatwa udała się do lasu, gdzie każde dziecko zasadziło po dwa drzewka.

Frekwencja za miesiąc kwiecień 1947r wynosiła 77%, uczęszczających było 72.

Maj

Dnia 1 maja 1947r odbył się uroczysty obchód święta Oświaty. Młodzież tut. szkoły udała się w pochodzie na Mszę Św. do kościoła w Przywidzu. Po nabożeństwie dzieci z wszystkich szkół rejonu zebrały się w szkole w Przywidzu, gdzie przemówienie okolicznościowe wygłosił kierownik szkoły Ob. Machola. Po przemówieniu i odśpiewaniu hymnu dzieci z Pomlewa wróciły do Pomlewa, gdzie odbyła się uroczysta akademia przy współudziale zaproszonych gości.

Na akademię złożyły się deklamacje, śpiewy, tańce – „Krakowiak” i „Trojak”. W czasie akademii młodzież szkolna złożyła na Święto Oświaty 540 zł. Kwotę powyższą odprowadzono do Inspektoratu Szkolnego Zam. W Gdańsku.

Dnia 3 maja urządzono uroczystą akademię, na której przemówienie wygłosiła kier. szkoły Ob. Sadowska. W przemówieniu uwzględniono następujące zagadnienia: znaczenie pracy, oświaty, znaczenie Konstytucji 3 Maja 1791r.

Po tym nastąpiły popisy dzieci szkolnych. Dzieci zakupiły nalepki za kwotę 1000 zł. Pieniądze te złożono na ręce Referenta bytu w Inspektoracie Szkolnym Zam. W Gdańsku.

Dnia 9 maja odbyła się uroczystość Święta Zwycięstwa, na której omówiono wysiłki narodu i Wojska Polskiego w walce o niepodległość.

Dnia 10 maja odbyła się konferencja rejonowa w Trzepowie. Lekcje z historii prowadził kier. szkoły Ob. More�. Referat o nauczaniu historii w szkole powszechnej wygłosiła Ob. Kolasowa.

Dnia 12 maja 47r odbył się Zjazd Powiatowy Nauczycielstwa w Sopocie.

Frekwencja za miesiąc maj wynosiła 78%, uczęszczało dzieci 74.

Czerwiec

Dnia 7 czerwca 1947r. odbyła się konferencja rejonowa w Przywidzu. Lekcje gramatyki w klasie V i VI prowadził kier. szkoły Ob. Machola. Referat o nauczaniu gramatyki w szkole powszechnej wygłosił kier. szkoły w Chrustowie Ob. Kolasa Jan.

Dnia 14 czerwca odbyło się w naszej szkole szczepienie przeciw tyfusowi.

Dnia 28 czerwca 1947r odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1946/47. Dzieci szkolne udały się na nabożeństwo do kościoła w Przywidzu. Po nabożeństwie dzieci wszystkich szkół rejonu zgromadziły się w szkole w Przywidzu. Po wygłoszeniu przemówienia przez kier. szkoły Ob. Macholi i wójta gminy Ob. Haszerda rozdano świadectwa.

Dnia 29 czerwca urządzono w tut. Szkole zakończenie roku szkolnego na które zaproszono wszystkich rodziców. Dzieci klas starszych odegrały sztukę „Sobótka śląska”, inscenizacje: „Pierogi”, „Doktor”, „Przekupka”, „Pani Maciejow”, „rozmowa Głuchych”. Dzieci klas młodszych odegrały inscenizacje: „Kłóciły się dwie przepiórki”, „Szachu machu”.

Frekwencja za miesiąc czerwiec 1947r wynosiła 74 ucz. Stan uczęszczania – 85%.

Lipiec – Sierpień

W okresie lipca i sierpnia trwały wakacje letnie. W tym okresie nie było ważnych wydarzeń.

Wrzesiń – Październik

Nowy rok szkolny rozpoczęto 3 września 1947r uroczystym nabożeństwem w Przywidzu. Po nabożeństwie dzieci wszystkich szkół rejonu zgromadziły się w szkole w Przywidzu, gdzie kier. szkoły Ob. Machola wygłosił przemówienie do zebranych dzieci i rodziców.

Dnia 4.09.47r rozpoczęto naukę.

Dnia 6.09. odbyła się konferencja powiatowa dla kier. szkół we Wrzeszczu. Na konferencje pojechała Ob. Sadowska.

Frekwencja za miesiąc październik wynosi 65 uczniów, stan uczęszczania wynosi 79%.

Listopad

Dnia 8.11.47r odbył się w Gdańsku zjazd powiatowy NZP. Wybrano nowy zarząd.

Dnia 10 listopada odbyła się konferencja rejonowa w Przywidzu.

Stan uczęszczania za miesiąc listopad wynosi 79%. Zapisanych jest 67 uczniów.

Grudzień

Dnia 6.02. odbyła się konferencja rejonowa w Nowej Wsi. Lekcję historii w klasie VI poprowadziła kier. szkoły Ob. Leonowicz.

Dnia 7 grudnia urządzono w szkole Św. Mikołaja dla dzieci.

Dnia 22.12.47r rozpoczęły się ferie świąteczne, które trwały do 6.01.1948r.

Zapisanych dzieci w grudniu 65, stan uczęszczania 80%.

Powrót do historii szko�y.

Ostatnie artykuy
· Rekrutacja · Żagle 2022 · Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo
Popieramy