Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 7:05

Zachd soca: 17:10


Dzie trwa:
10 Godzin 04 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 8:29

1947r

Stycze.

Dnia 13 stycznia 1947r zacza si nauka.

Kierownictwo szkoy obja ponownie Ob. Sadowska Irena, ktra wrcia z Prewentorium P.C.K. w Dzierzni.

Ob. Popowicz Henryk Inspektorat szkoy przenis do Przywidza.

Dnia 19.01.1947r odbyy si w Mierzeszynie wybory do sejmu, na ktre jechaa ludno wszystkich wsi z transparentami.

Od dnia 22.01.47 – 31.01.47 szko zamknito z powodu braku opau.

Frekwencja za m-c stycze 1947r wynosia 81%.

Dnia 31.01. wywietlono film dla modziey szkolnej.

Luty

Dnia 10 lutego 1947r wywietlono film dla modziey szkolnej. Dla dzieci z klas modszych wywietlono obrazy dobre, a dla starszych za trudne. Mimo wszystko wywietlenie filmu owiatowego jest dla dzieci wielka radoci i wprowadza duo urozmaicenia w nauczaniu.

Z powodu silnych zawieji nienych frekwencja bya saba.Dzieci ze Szklanej Gry i Podlenej nie s w stanie przyj do szkoy.Na szosie ruch koowy zosta wstrzymany.

Frekwencja wynosi 65%.

Marzec

Dnia 29.03.1947r odbya si konferencja rejonowa w Klonowie, w ktrej wzio udzia nauczycielstwo rejonu Przywidz. Lekcj prowadzia kier. szkoy w Klonowie Ob. Machola. Po odczytaniu referatu wywizaa si dyskusja, w ktrej brali udzia wszyscy obecni. Konferencj zakoczono omwieniem biecych prac nauczycielskich i sprawy nauczyciela z Nowej Wsi.

Frekwencja za miesic marzec wynosia 70%.

Kwiecie

Dnia 26.04.47r urzdzono wito Lasu. Dzieci z caego rejonu zebray si w Przywidzu. Po przemwieniu kier. szkoy Ob. Macholi na temat znaczenia lasw dziatwa udaa si do lasu, gdzie kade dziecko zasadzio po dwa drzewka.

Frekwencja za miesic kwiecie 1947r wynosia 77%, uczszczajcych byo 72.

Maj

Dnia 1 maja 1947r odby si uroczysty obchd wita Owiaty. Modzie tut. szkoy udaa si w pochodzie na Msz sw. do kocioa w Przywidzu. Po naboestwie dzieci z wszystkich szk rejonu zebray si w szkole w Przywidzu, gdzie przemwienie okolicznociowe wygosi kierownik szkoy Ob. Machola. Po przemwieniu i odpiewaniu hymnu dzieci z Pomlewa wrciy do Pomlewa, gdzie odbya si uroczysta akademia przy wspudziale zaproszonych goci.

Na akademi zoyy si deklamacje, piewy, tace – „Krakowiak” i „Trojak”. W czasie akademii modzie szkolna zoya na wito Owiaty 540 z. Kwot powysz odprowadzono do Inspektoratu Szkolnego Zam. W Gdasku.

Dnia 3 maja urzdzono uroczyst akademi, na ktrej przemwienie wygosia kier. szkoy Ob. Sadowska. W przemwieniu uwzgldniono nastpujce zagadnienia: znaczenie pracy, owiaty, znaczenie Konstytucji 3 Maja 1791r.

Po tym nastpiy popisy dzieci szkolnych. Dzieci zakupiy nalepki za kwot 1000 z. Pienidze te zoono na rce Referenta bytu w Inspektoracie Szkolnym Zam. W Gdasku.

Dnia 9 maja odbya si uroczysto wita Zwycistwa, na ktrej omwiono wysiki narodu i Wojska Polskiego w walce o niepodlego.

Dnia 10 maja odbya si konferencja rejonowa w Trzepowie. Lekcje z historii prowadzi kier. szkoy Ob. More. Referat o nauczaniu historii w szkole powszechnej wygosia Ob. Kolasowa.

Dnia 12 maja 47r odby si Zjazd Powiatowy Nauczycielstwa w Sopocie.

Frekwencja za miesic maj wynosia 78%, uczszczao dzieci 74.

Czerwiec

Dnia 7 czerwca 1947r. odbya si konferencja rejonowa w Przywidzu. Lekcje gramatyki w klasie V i VI prowadzi kier. szkoy Ob. Machola. Referat o nauczaniu gramatyki w szkole powszechnej wygosi kier. szkoy w Chrustowie Ob. Kolasa Jan.

Dnia 14 czerwca odbyo si w naszej szkole szczepienie przeciw tyfusowi.

Dnia 28 czerwca 1947r odbyo si uroczyste zakoczenie roku szkolnego 1946/47. Dzieci szkolne uday si na naboestwo do kocioa w Przywidzu. Po naboestwie dzieci wszystkich szk rejonu zgromadziy si w szkole w Przywidzu. Po wygoszeniu przemwienia przez kier. szkoy Ob. Macholi i wjta gminy Ob. Haszerda rozdano wiadectwa.

Dnia 29 czerwca urzdzono w tut. Szkole zakoczenie roku szkolnego na ktre zaproszono wszystkich rodzicw. Dzieci klas starszych odegray sztuk „Sobtka lska”, inscenizacje: „Pierogi”, „Doktor”, „Przekupka”, „Pani Maciejow”, „rozmowa Guchych”. Dzieci klas modszych odegray inscenizacje: „Kciy si dwie przepirki”, „Szachu machu”.

Frekwencja za miesic czerwiec 1947r wynosia 74 ucz. Stan uczszczania – 85%.

Lipiec – Sierpie

W okresie lipca i sierpnia trway wakacje letnie. W tym okresie nie byo wanych wydarze.

Wrzesie – Padziernik

Nowy rok szkolny rozpoczto 3 wrzenia 1947r uroczystym naboestwem w Przywidzu. Po naboestwie dzieci wszystkich szk rejonu zgromadziy si w szkole w Przywidzu, gdzie kier. szkoy Ob. Machola wygosi przemwienie do zebranych dzieci i rodzicw.

Dnia 4.09.47r rozpoczto nauk.

Dnia 6.09. odbya si konferencja powiatowa dla kier. szk we Wrzeszczu. Na konferencje pojechaa Ob. Sadowska.

Frekwencja za miesic padziernik wynosi 65 uczniw, stan uczszczania wynosi 79%.

Listopad

Dnia 8.11.47r odby si w Gdasku zjazd powiatowy NZP. Wybrano nowy zarzd.

Dnia 10 listopada odbya si konferencja rejonowa w Przywidzu.

Stan uczszczania za miesic listopad wynosi 79%. Zapisanych jest 67 uczniw.

Grudzie

Dnia 6.02. odbya si konferencja rejonowa w Nowej Wsi. Lekcj historii w klasie VI poprowadzia kier. szkoy Ob. Leonowicz.

Dnia 7 grudnia urzdzono w szkole w. Mikoaja dla dzieci.

Dnia 22.12.47r rozpoczy si ferie witeczne, ktre trway do 6.01.1948r.

Zapisanych dzieci w grudniu 65, stan uczszczania 80%.

Powrt do historii szkoy.

Ostatnie artykuy
· Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo · Oświadczenia · Sprawozdania finansowe
Popieramy