Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 7:05

Zachd soca: 17:10


Dzie trwa:
10 Godzin 04 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 8:29

1948r

Stycze.

Dnia 6 stycznia 1948r dzieci szkolne kl. I i II odegray sztuk pt. ”Sen czy jawa” , a klasa IV i V „Jaseka”.

Cay dochd w kwocie 1600 z przeznaczono na zakup pomocy naukowych. Zakupiono jedna map fizyczna Polski w inspektoracie szkolnym.

31.01.1958r zakoczono pierwsze procze.

Frekwencja za stycze wynosi 78%, zapisanych jest 65 uczniw.

Luty.

Na skutek zasp nienych frekwencja znacznie zmalaa.

Od 19 lutego do 23 lutego dzieci z klasy I nie pojawiy si w szkole.

Stan uczszczania 69%, zapisanych jest 65 uczniw.

Marzec.

Zapisanych 65 uczniw, frekwencja 80%.

Kwiecie.

Dnia 10 kwietnia odbya si konferencja rejonowa w tut. Szkole. Lekcj pokazow z historii w kl. V na temat „Jarosaw dbrowski” prowadzia kier. szkoy Ob. Sadowska. Na konferencji z ramienia ZNP przyjechaa Ob. Turkowa. Po lekcji wygosi referat Pt. „Ruch demokratyczny na przestrzeni wiekw” Ob. More, kier. szkoy w Trzepowie. Dziki obecnoci Ob. Turkowej konferencja odbya si w miym nastroju, oraz skorzystano wiele z uwag Ob. Turkowej.

W myl oklnika nr. 9 z dnia 30 marca 1948r dzieci szkolne klas III, IV i V bray udzia w sadzeniu drzewek w lesie w Przywidzu dnia 23.04.

Dnia 24 kwietnia urzdzono uroczysty obchd „Dnia lasu”. Uroczysto rozpoczto naboestwem w Przywidzu. Po naboestwie wybrano po dwoje z kadej szkoy do zasadzenia pamitkowych dbw wkoo kocioa. Nastpnie udano si do lasu, gdzie kada szkoa zasadzia wyznaczony kawa lasu. Po skoczeniu wyznaczonej pracy udano si do szkoy w Przywidzu, gdzie odby si poranek, na ktry zoyy si: przemwienie kier. szkoy Ob. Macholi, przemwienie nadleniczego, deklamacje i piewy dzieci wszystkich szk w rejonie.

Frekwencja za miesic kwiecie wynosia 65 uczniw, stan uczszcz. 89%.

Maj.

Dnia 30 kwietnia jako czyn obywatelski na „wito 1-Maja” dzieci tut. szkoy wyplewiy szkk drzewek w Stgwadzie. Tego dnia o godz. 14.00 urzdzono w szkole akademi na ktr zoyy si: wygoszenie referatu przez kier. szkoy Ob. Sadowsk, deklamacje i piewy.

Dnia 1 maja dzieci szkolne caego rejonu wziy udzia w obchodzie wita 1-Maja w Przywidzu. Uroczysto rozpoczto naboestwem. Po naboestwie udali si wszyscy do szkoy w Przywidzu, gdzie odbya si akademia, na ktr zoyy si: przemowy delegatw partii PPR i PPS, popisy dzieci wszystkich szk rejonu.

Dnia 2 maja 1948 roku dzieci tut. szkoy odegray w szkole w Przywidzu sztuk Pt. „Trzewiczki szczcia”. Jako bilety wstpu rozprzedano nalepki na „wito Owiaty” na sum 640 z. Powysz kwot odprowadzono do inspektoratu na rce inspektora Ob. Pauliny.

Dnia 12.05. w tut. szkole wywietlono film owiatowy.

Dnia 20.05. odbyo si szczepienie ochronne przeciwko durowi brzusznemu.

Stan uczszczania w maju wynosi 83%, zapisanych byo 72 uczniw.

Czerwiec.

Dnia 8 czerwca urzdzono dla dziatwy szkolnej caodniowa wycieczk nad jezioro w Zamszu Grnym.

11 czerwca urzdzono wycieczk nad jezioro w Przywidzu.

Dnia 24 czerwca wywietlono film owiatowy.

Dnia 26.06.1948r urzdzono zakoczenie roku szkolnego. Dziatwa tut. szkoy udaa si do kocioa w Przywidzu. Po naboestwie dzieci wrciy do swojej szkoy. W szkole rozdano wiadectw.

W dniach 27 i 28 czerwca urzdzono w szkole wystaw prac dzieci.

Frekwencja za m-c czerwiec wynosia 84%, zapisanych byo 72 uczniw.

Lipiec – Sierpie.

Przez cay lipiec i sierpie trway wakacje letnie.

W sierpniu zarzd gminy Przywidz mia przeprowadzi konieczny remont we wszystkich szkoach. Poniewa pienidze zostay przeznaczone dopiero 27.08., remont rozpoczto pno. W szkole w Pomlewie remont rozpoczto 28.08. Kierownictwo szkoy odstpio jeden pokj mieszkalny na klas i w zwizku z tym trzeba byo zamurowa drzwi prowadzce do mieszkania nauczycielskiego.

Wrzesie.

Dnia 1 wrzenia rozpoczto nowy rok szkolny naboestwem w Przywidzu. Po naboestwie udano si do szkoy w Przywidzu i wysuchano przemwienia ministra owiaty. Dnia 2 wrzenia rozpoczto nauk w do trudnych warunkach. Remont budynku szkolnego i gospodarczego by w toku.

Dnia 4 wrzenia odbya si w Gdasku konferencja powiatowa dla kier. szk, na ktrej omwiono sprawy organizacji pracy na rok szkolny 1948/49 i sprawy budetu.

Frekwencja za wrzesie wynosia 81%, zapisanych byo 83 uczniw.

Padziernik.

Dnia 2.10. odby si zjazd powiatowy ZNP.

Poniewa remont klas by bardzo niedbale wykoczony kier. szkoy nie przyjo tych praci z tego wzgldu w dniach 11.10. – 16.10. przerwano nauk celem rozpoczcia ponownego remontu.

Frekwencja za m-c padziernik wynosia 69%, zapisanych byo 85 ucz.

Listopad.

Dnia 2.11. odbya si konferencja rejonowa w Przywidzu, w ktrej wzio udzia nauczycielstwo caego rejonu. Na konferencji wygosili referaty: Ob. Maro kier. szkoy z Trzepowa, Ob. Machola kie. Szkoy z Przywidza i Ob. Janowski.

Poniewa gmina Przywidz nie dostarczya opau kierownictwo szkoy zmuszone zostao do zamknicia szkoy na czas 15.11-17.11 tj. do czasu zwiezienia opau.

W dniach 20.11, 24.11, 27.11. odbyo si w Przywidzu badanie Przeciwgrulicze.

Frekwencja 75,3%, zapisanych 85 uczniw.

Grudzie.

W zwizku z Kongresem Zjednoczenia dnia 4.12.1948r odbya si w Przywidzu konferencja rejonowa, na ktra zostali zaproszeni przedstawiciele Partii PPR i PPS. Po odpiewaniu przez dzieci szkolne z Przywidza „Czerwonego Sztandaru” i „Midzynarodwki” okolicznociowe przemwienie ogosi Ob. Machola. W przemwieniu zwrci uwag na znaczenie zjednoczenia si obu partii robotniczych. Nastpnie ustalono program akademii majcej si odby 15.12.48r w Domu Ludowym w Przywidzu z udziaem wszystkich szk rejonu.

Po zakoczeniu dzieci z Nowej wsi zataczyy „Trojaka” i zainscenizoway piosenk „mier komara”. Konferencje zakoczono odpiewaniem „Midzynarodwki”. Grono nauczycielskie tut. szkoy zgodnie z rozporzdzeniem Kuratorium Okrgu Szkolnego Gdask w dniach 8.12. – 15.12.48r przeprowadzao odpowiednie pogadanki na podstawie artykuw z prasy.

Dnia 12 grudnia 1948r tut. szkoa wsplnie ze szkoa w Marszewie urzdzia akademi przedkongresow, na ktr zoyo si: przemwienie aktualne kier. szkoy w Maszewie Ob. Grzekowi, deklamacje i odpiewanie „Midzynarodwki”, „Czerwonego Sztandaru”, i hymnu Narodowego. Dla upamitnienia dzieciom kongresu poczono uroczysto z rozdaniem podarkw, co zostao postanowione dnia 8.12. po porozumieniu si z Komitetem Rodzicielskim. W uroczystoci wzia liczny udzia ludno miejscowa, ze szklanej Gry, Podlenej, Marszewa, Marszewskiej Gry, Stgwau. Dzieci kl. V i VI odegray sztruks „w. Mikoaj w lesie”.

Dnia 15.12.1948r modzie tut. szkoy wzia udzia w akademii w Przywidzu.

Frekwencja za miesic grudzie wynosia 81,6 %. Zapisanych byo 83 uczniw.

Powrt do historii szkoy.

Ostatnie artykuy
· Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo · Oświadczenia · Sprawozdania finansowe
Popieramy