Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 4:27

Zachd soca: 20:32


Dzie trwa:
16 Godzin 05 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:29

1948r

Styczeń.

Dnia 6 stycznia 1948r dzieci szkolne kl. I i II odegrały sztukę pt. ”Sen czy jawa” , a klasa IV i V „Jasełka”.

Cały dochód w kwocie 1600 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych. Zakupiono jedna mapę fizyczna Polski w inspektoracie szkolnym.

31.01.1958r zakończono pierwsze półrocze.

Frekwencja za styczeń wynosi 78%, zapisanych jest 65 uczniów.

Luty.

Na skutek zasp śnieżnych frekwencja znacznie zmalała.

Od 19 lutego do 23 lutego dzieci z klasy I nie pojawiły się w szkole.

Stan uczęszczania 69%, zapisanych jest 65 uczniów.

Marzec.

Zapisanych 65 uczniów, frekwencja 80%.

Kwiecień.

Dnia 10 kwietnia odbyła się konferencja rejonowa w tut. Szkole. Lekcję pokazową z historii w kl. V na temat „Jarosław Dąbrowski” prowadziła kier. szkoły Ob. Sadowska. Na konferencji z ramienia ZNP przyjechała Ob. Turkowa. Po lekcji wygłosił referat Pt. „Ruch demokratyczny na przestrzeni wieków” Ob. More�, kier. szkoły w Trzepowie. Dzięki obecności Ob. Turkowej konferencja odbyła się w miłym nastroju, oraz skorzystano wiele z uwag Ob. Turkowej.

W myśl okólnika nr. 9 z dnia 30 marca 1948r dzieci szkolne klas III, IV i V brały udział w sadzeniu drzewek w lesie w Przywidzu dnia 23.04.

Dnia 24 kwietnia urządzono uroczysty obchód „Dnia lasu”. Uroczystość rozpoczęto nabożeństwem w Przywidzu. Po nabożeństwie wybrano po dwoje z każdej szkoły do zasadzenia pamiątkowych dębów wkoło kościoła. Następnie udano się do lasu, gdzie każda szkoła zasadziła wyznaczony kawał lasu. Po skończeniu wyznaczonej pracy udano się do szkoły w Przywidzu, gdzie odbył się poranek, na który złożyły się: przemówienie kier. szkoły Ob. Macholi, przemówienie nadleśniczego, deklamacje i śpiewy dzieci wszystkich szkół w rejonie.

Frekwencja za miesiąc kwiecień wynosiła 65 uczniów, stan uczęszcz. 89%.

Maj.

Dnia 30 kwietnia jako czyn obywatelski na „święto 1-Maja” dzieci tut. szkoły wyplewiły szkółkę drzewek w St�gwa�dzie. Tegoż dnia o godz. 14.00 urządzono w szkole akademię na którą złożyły się: wygłoszenie referatu przez kier. szkoły Ob. Sadowską, deklamacje i śpiewy.

Dnia 1 maja dzieci szkolne całego rejonu wzięły udział w obchodzie Święta 1-Maja w Przywidzu. Uroczystość rozpoczęto nabożeństwem. Po nabożeństwie udali się wszyscy do szkoły w Przywidzu, gdzie odbyła się akademia, na którą złożyły się: przemowy delegatów partii PPR i PPS, popisy dzieci wszystkich szkół rejonu.

Dnia 2 maja 1948 roku dzieci tut. szkoły odegrały w szkole w Przywidzu sztukę Pt. „Trzewiczki szczęścia”. Jako bilety wstępu rozprzedano nalepki na „Święto Oświaty” na sumę 640 zł. Powyższą kwotę odprowadzono do inspektoratu na ręce inspektora Ob. Pauliny.

Dnia 12.05. w tut. szkole wyświetlono film oświatowy.

Dnia 20.05. odbyło się szczepienie ochronne przeciwko durowi brzusznemu.

Stan uczęszczania w maju wynosił 83%, zapisanych było 72 uczniów.

Czerwiec.

Dnia 8 czerwca urządzono dla dziatwy szkolnej całodniowa wycieczkę nad jezioro w Zamszu Górnym.

11 czerwca urządzono wycieczkę nad jezioro w Przywidzu.

Dnia 24 czerwca wyświetlono film oświatowy.

Dnia 26.06.1948r urządzono zakończenie roku szkolnego. Dziatwa tut. szkoły udała się do kościoła w Przywidzu. Po nabożeństwie dzieci wróciły do swojej szkoły. W szkole rozdano świadectw.

W dniach 27 i 28 czerwca urządzono w szkole wystawę prac dzieci.

Frekwencja za m-c czerwiec wynosiła 84%, zapisanych było 72 uczniów.

Lipiec – Sierpień.

Przez cały lipiec i sierpień trwały wakacje letnie.

W sierpniu zarząd gminy Przywidz miał przeprowadzić konieczny remont we wszystkich szkołach. Ponieważ pieniądze zostały przeznaczone dopiero 27.08., remont rozpoczęto późno. W szkole w Pomlewie remont rozpoczęto 28.08. Kierownictwo szkoły odstąpiło jeden pokój mieszkalny na klasę i w związku z tym trzeba było zamurować drzwi prowadzące do mieszkania nauczycielskiego.

Wrzesień.

Dnia 1 września rozpoczęto nowy rok szkolny nabożeństwem w Przywidzu. Po nabożeństwie udano się do szkoły w Przywidzu i wysłuchano przemówienia ministra oświaty. Dnia 2 września rozpoczęto naukę w dość trudnych warunkach. Remont budynku szkolnego i gospodarczego był w toku.

Dnia 4 września odbyła się w Gdańsku konferencja powiatowa dla kier. szkół, na której omówiono sprawy organizacji pracy na rok szkolny 1948/49 i sprawy budżetu.

Frekwencja za wrzesień wynosiła 81%, zapisanych było 83 uczniów.

Październik.

Dnia 2.10. odbył się zjazd powiatowy ZNP.

Ponieważ remont klas był bardzo niedbale wykończony kier. szkoły nie przyjął tych prac i z tego względu w dniach 11.10. – 16.10. przerwano naukę celem rozpoczęcia ponownego remontu.

Frekwencja za m-c październik wynosiła 69%, zapisanych było 85 ucz.

Listopad.

Dnia 2.11. odbyła się konferencja rejonowa w Przywidzu, w której wzięło udział nauczycielstwo całego rejonu. Na konferencji wygłosili referaty: Ob. Maro� kier. szkoły z Trzepowa, Ob. Machola kie. Szkoły z Przywidza i Ob. Janowski.

Ponieważ gmina Przywidz nie dostarczyła opału kierownictwo szkoły zmuszone zostało do zamknięcia szkoły na czas 15.11-17.11 tj. do czasu zwiezienia opału.

W dniach 20.11, 24.11, 27.11. odbyło się w Przywidzu badanie Przeciwgruźlicze.

Frekwencja 75,3%, zapisanych 85 uczniów.

Grudzień.

W związku z Kongresem Zjednoczenia dnia 4.12.1948r odbyła się w Przywidzu konferencja rejonowa, na która zostali zaproszeni przedstawiciele Partii PPR i PPS. Po odśpiewaniu przez dzieci szkolne z Przywidza „Czerwonego Sztandaru” i „Międzynarodówki” okolicznościowe przemówienie ogosił Ob. Machola. W przemówieniu zwrócił uwagę na znaczenie zjednoczenia się obu partii robotniczych. Następnie ustalono program akademii mającej się odbyć 15.12.48r w Domu Ludowym w Przywidzu z udziałem wszystkich szkół rejonu.

Po zakończeniu dzieci z Nowej wsi zatańczyły „Trojaka” i zainscenizowały piosenkę „śmierć komara”. Konferencje zakończono odśpiewaniem „Międzynarodówki”. Grono nauczycielskie tut. szkoły zgodnie z rozporządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańsk w dniach 8.12. – 15.12.48r przeprowadzało odpowiednie pogadanki na podstawie artykułów z prasy.

Dnia 12 grudnia 1948r tut. szkoła wspólnie ze szkołą w Marszewie urządziła akademię przedkongresową, na którą złożyło się: przemówienie aktualne kier. szkoły w Maszewie Ob. Grześkowi, deklamacje i odśpiewanie „Międzynarodówki”, „Czerwonego Sztandaru”, i hymnu Narodowego. Dla upamiętnienia dzieciom kongresu połączono uroczystość z rozdaniem podarków, co zostało postanowione dnia 8.12. po porozumieniu się z Komitetem Rodzicielskim. W uroczystości wzięła liczny udział ludność miejscowa, ze Szklanej Góry, Podleśnej, Marszewa, Marszewskiej Góry, St�gwa�u. Dzieci kl. V i VI odegrały sztruks „Św. Mikołaj w lesie”.

Dnia 15.12.1948r młodzież tut. szkoły wzięła udział w akademii w Przywidzu.

Frekwencja za miesiąc grudzień wynosiła 81,6 %. Zapisanych było 83 uczniów.

Powrót do historii szkoły.

Ostatnie artykuy
· Rekrutacja · Żagle 2022 · Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo
Popieramy