Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 4:27

Zachd soca: 20:32


Dzie trwa:
16 Godzin 05 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:29

1950r

Stycze.

Zima 1950r bya sroga. Dlatego te byy czste przerwy w nauce. Dnia 11 i 12 stycznia lekcje nie odbyy si, gdy temperatura wynosia -25 do -29 stopni.

Frekwencja wynosia 61%.

Luty.

Stan pogody w lutym nie uleg poprawie. Frekwencja bya bardzo saba. Dlatego lekcje zastpowano innymi zajciami jak wykonywanie atwych pomocy naukowych, lub czytaniem bajek.

W dniach 3,27, 28 lutego zajcia nie odbyy si w ogle z powodu silnego mrozu.

Marzec.

Dnia 1 marca lekcje nie odbyy si – dzieci nie przyszy do szkoy z powodu zasp nienych, oraz silnego mrozu.

Dnia 7.03. urzdzono akademi z okazji rocznicy wkroczenia Armii czerwonej i Wojska Polskiego na nasze tereny.

Dnia 15 marca sprawdzono prace biblioteki szkolnej. Stan biblioteki wynosi 115 tomw.

Pod koniec miesica frekwencja wynosia 87%.

Kwiecie.

W dniach od 2 do 4 kwietnia wcznie lekcje nie odbyy si z powodu rekolekcji w Przywidzu.

Od 5 do 11 kwietnia wcznie trway ferie wiosenne.

Dnia 18 kwietnia odbya si konferencja kierownikw szk w Gdasku.

W dniach od 24 do 29 kwietnia odbyy praktyk pedagogiczn ucz. Kl. IV Lic. Pedagog. Kmiecik Krystyna i Klein Stanisawa. Z powierzonych im obowizkw wywizay si naleycie. Otrzymay dobra opinie.

Dnia 30.04. o godz. 17.00 urzdzono uroczysta akademie w szkole, na ktr zoyy si : referat Pt. „1-Maja – dzie solidarnoci midzynarodowej w walce o pokj” wygoszony przez Ob. Sadowsk, referat o znaczeniu 1-Maja wygoszony przez Ob. Harmider nauczycielk tut. szkoy. Cz artystyczn wykonay dzieci tut. szkoy. W akademii wzili udzia przedstawiciele organizacji spoecznych oraz mieszkacy Pomlewa. Po akademii rozdano dziatwie szkolnej paczki i cukierki.

Frekwencja 97%.

Maj.

1 maja modzie szkolna i organizacje spoeczne uday si na obchd 1-majowy do Przywidza.

Od 2 – 7 maja trway „Dni Owiaty”. W dniach tych popularyzowano ksiki goszce idee walki i pokj, urzdzono wystaw ksiek dla modziey i spoeczestwa. W dniu 7 maja urzdzono okolicznociow akademi.

Dnia 12 maja odbya si konferencja kierownikw szk w Pruszczu Gdaskim.

Dnia 20 maja odbya si konf. kier. szk w Gdasku.

Czerwiec.

Dnia 12 czerwca urzdzono wycieczk do Gdyni. Celem wycieczki byo zwiedzenie portu, zapoznanie si z urzdzeniami i prac w porcie. Wycieczk prowadzia kier. szkoy Sadowska Irena.

Dnia 13 czerwca odbyy si szczepienia ochronne przeciw tyfusowi. Szczepieniu poddali si mieszkacy Pomlewa w wieku 5-60 lat.

W dniu 15 czerwca wywietlono film owiatowy.

19 czerwca odbya si konferencja kierownikw szk w Gdasku.

Dnia 23 czerwca odbyo si uroczyste zakoczenie roku szkolnego 1949/50. Na uroczysto zaproszono przedstawicieli Gminnej Rady Narodowej, ZNP, Komitetu Rodzicielskiego, sotysa.

Od godz. 8-9 zajto si uporzdkowaniem biblioteki szkolnej, rozdaniem zeszytw klasowych i blokw rysunkowych.

O godz. 9 po odpiewaniu hymnu narodowego kier. szkoy Sadowska Irena wygosia sprawozdanie z osigni pracy szkolnej.

Uczniowie:

Oglny stan w dniu 25.09.1949r – 74.

Z tego w kl. I – 12, II – 11, III – 14, IV – 15, V – 16, VI – 6, VII – 0

Oglny stan w dniu 20.06.1949r – 71.

Z tego w kl. I – 10, II – 12, III – 16, IV – 14, V – 14, VI – 5, VII – 0

W cigu roku szkolnego przybyo 8 uczniw.

W cigu roku szkolnego ubyo 11 uczniw.

1.09.1950r odejdzie do szkoy zbiorczej 4 uczniw.

Droga dziecka do szkoy: do 1 km 54 uczniw, do 3 km 17 uczniw.

Do szkoy dzieci dostaway si pieszo 68 uczniw, rowerem 3 uczniw.

Na kolonie letnie skierowano 15 dzieci.

Trudnoci w opanowaniu materiau z jzyka rosyjskiego miay dzieci w kl. V i VI z powodu braku podrcznika przez 3 m.

Lipiec – Sierpie.

Od pocztku lipca a do koca sierpnia trway ferie letnie.

15 dzieci w czasie wakacji przebyway na koloniach letnich.

Pozostae dzieci przebyway w domu pomagajc rodzicom przy gospodarstwie. Gwnym zajciem dzieci byo pasienie krw.

W okresie wakacji szkoa nie bya remontowana.

Wrzesie.

Z pocztkiem nowego roku szkolnego zmieni si personel naszej szkoy. Bya kierowniczka szkoy w Pomlewie ob. Sadowska Irena przeniosa si na stanowisko kier. szkoy w Przywidzu. Nauczycielka Ob. Harmider Ludmia przeniosa si rwnie do Przywidza. Na stanowisko kier. szkoy przybya Ob. Bucholc Helena, ktra pracowaa w szkole jednoklasowej w Suchej Hucie. Nauczycielem tut. szkoy zosta Ob. witojaski.

Powrt do historii szkoy.

Ostatnie artykuy
· Rekrutacja · Żagle 2022 · Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo
Popieramy