Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 4:27

Zachd soca: 20:32


Dzie trwa:
16 Godzin 05 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:29

1954r

Stycze.

10 stycznia odbya si uroczysto „choinki noworocznej”. Program uroczystoci by nastpujcy:

1. przedstawienie „Krasnoludek”

2. Wiersze i piosenki o zimie

3. Dwa tace ludowe

4.Rozdanie paczek prze „Dziadka Mroza”

Dnia 14 stycznia wywietlono w tut. szkole filmy owiatowe.

Dnia 15 stycznia odbyo si w szkole szczepienie BCG.


Luty.


Na pocztku lutego frekwencja bya bardzo saba. By duy mrz oraz duo niegu, co uniemoliwio przybycie do szkoy dzieciom z miejscowoci bardziej odlegych.

W okresie sabej frekwencji nie prowadzono normalnych lekcji szkolnych.

9 lutego wywietlono filmy owiatowe.

12 lutego kier. szkoy wyjecha na konferencj do Pruszcza gdaskiego.

Marzec.


5 marca odby si w tut. szkole poranek w zwizku z rocznic zgonu Jzefa Stalina.

7 marca opiekun SKP ZSRR Ob. Gomski Zenon wyjecha na odpraw do Pruszcza Gd.

Dnia 8 marca odby si w tut. szkole poranek z okazji Midzynarodowego dnia Kobiet.

Kwiecie.

Dnia 9 i 10 kwietnia lekcje nie odbyy si z powodu rekolekcji w Przywidzu.

Od 15 do 21 trway ferie wiosenne.

W kwietniu bardzo mao korzystay dzieci z lekcji, gdy prcz rekolekcji i ferii Ob. Bucholc Helena nie uczya przez 8 dni bez zwolnienia.

20 kwietnia odbya si akademia 1-majowa w Pomlewie. Na akademi zoyo si: odpiewanie „Midzynarodwki”, przemwienie kier. szkoy Ob. Gomskiego na temat wita Pracy, recytacje indywidualne i zespoowe, pieni, tace ludowe.

Maj.


1 maja modzie tut. szkoy wraz z gronem nauczycielskim udaa si na pochd pierwszomajowy do Przywidza. Uroczysto pierwszomajow rozpoczto odpiewaniem „Midzynarodwki”. Nastpnie rni delegaci przemawiali do ludnoci.

Dnia 13 maja tut. szkoa wraz ze szko podstawow w Przywidzu zorganizowaa wycieczk do Malborka. Wycieczk prowadzi kier. szkoy z Pomlewa Ob. Gomski Zenon. Celem wycieczki byo zwiedzenie zamku krzyackiego. Po zwiedzeniu zamka wycieczka udaa si na godzinn przejadk po Nogacie. Prawie wszyscy uczniowie pierwszy raz jechali statkiem, Potem wycieczka zwiedzaa Malbork i udaa si do domu.

Dnia 27 maja zorganizowano wycieczk caej szkoy do cegielni w Pustkowie. Wycieczk prowadzi kier. szkoy. Celem wycieczki byo zapoznanie si z organizacj pracy i sposobem wyrobu cegy.

Czerwiec.


1 czerwca odbya si uroczysto Midzynarodowego Dnia Dziecka. Po wsplnej zabawie w tut. szkole caa modzie wraz z kier. szkoy udaa si do Przywidza, gdzie wywietlono specjalny film dla dzieci. Nastpnie odbyy si zawody sportowe.

Dnia 4 czerwca lekcje nie odbyy si z powodu wyjazdu kier. szkoy Ob. Gomskiego Zenona. Nauczycielka Bucholc Helena nie uczya, gdy miaa zwolnienie od lekarza.

W dniach od 10 do 22.06. odbyway si egzaminy promocyjne. Do egzaminw dopuszczono ogem 18 uczniw: z kl. IV – 5 uczniw, z kl. V – 5 uczniw, z kl. VI – 8 uczniw. Stan uczniw pod koniec roku wynosi 52.

Sklasyfikowano 50.

Przecitna frekwencja roczna wynosi 89%.

Biblioteka szkolna liczy 213 tomw. Bibliotek prowadzia nauczycielka Bucholtz Helena.

Lipiec – Sierpie.

Od 25 czerwca do 1 wrzenia trway ferie letnie.

Nauczycielka Bucholc Helena 9 sierpnia urodzia w Akademii we Wrzeszczu park chopcw.

Wrzesie.

Kierownikiem szkoy jest nadal Ob. Gomski Zenon. Na miejsce naucz. Bucholc Heleny stana do pracy absolwentka Liceum Pedagogicznego w Kocierzynie Ob. Aszyk Helena.

Ob. Aszyk Helena zacza prac w cikich warunkach. Brak byo mieszkania. Naucz. Aszyk musiaa zamieszka w przedpokoju, w ktrym przez cay rok nie byo pieca, podoga dziurawa, ciany brudne.

W nowym roku szkolnym nauczyciele musieli duo stara dooy, aby nadrobi zalegoci w przedmiotach.

Nowy rok szkolny rozpoczto 1 wrzenia. Uroczysto rozpoczto odpiewaniem hymnu narodowego. Nastpnie kier. szkoy wygosi przemwienie do dzieci i zebranych rodzicw, zachcajc je do owocnej pracy w nowym roku szkolnym. Pniej wysuchano przemwienia ministra owiaty. Po czci oficjalnej odbyy si gry i zabawy na boisku.

2 wrzenia rozpoczto normalne zajcia szkolne.

7 wrzenia nauczycielka H. Aszyk urzdzia z klasa III i IV wycieczk do lasu, gdy nie mona byo prowadzi lekcji w klasie z powodu remontu. Wprawiono drzwi z klasy do przedpokoju.

10 wrzenia wywietlono w tut. szkole filmy owiatowe: „ Koronkarstwo , Jezioro Tajmyr, Nad Morzem Czarnym”. Filmy oglday dzieci, ktre zapaciy na rok szkolny 4,5 z, z reszt dzieci prowadzono inne zajcia.

10 wrzenia sporzdzono list dzieci ubezpieczonych od nieszczliwych wypadkw. Ubezpieczono 29 uczniw oraz 2 wykadowcw Aszyk Helen i Gomskiego Zenona.

11 wrzenia zaoono organizacje uczniowskie:

1 .S.K.O. – opiekun Gomski Zenon

2. S.K.P. ZSRR - opiekun Gomski Zenon

3. samorzd Ucz. - opiekun Gomski Zenon

4. S.K.B.W-wy – opiekun Aszyk Helena

5. PCK – opiekun Aszyk Helena

Frekwencja za miesic wrzesie wynosi 89,3 %. Stan uczniw w szkole wynosi 60.

Padziernik.

12.10. odby si poranek w zwizku z bitw pod Lenino oraz w zwizku z Dniem Wojska Polskiego.

15 padziernika odbyo si w tut. szkole szczepienie przeciw bonicy.

W poowie padziernika zorganizowano w tut. szkole kurs VII klasy. Na kurs uczszczao 11 suchaczy. Wykady odbyway si w godz. Wieczorowych. Kurs obejmowa nauk jzyka polskiego, matematyki, nauk o Konstytucji. Wykady z jzyka polskiego i nauki o Konstytucji prowadzi kier. szkoy, a nauk matematyki prowadzia nauczycielka Aszyk Helena.

22 padziernika przystpia do pracy na okres 3 miesicy nauczycielka Bucholc Helena.

Frekwencja na miesic padziernik wynosi 82%.

Listopad.

5 listopada lekcje w tut. szkole nie odbyy si. Nauczyciele wraz z modzie udali si do lasu celem przygotowania zrbu do sadzenia lasu.

6 listopada urzdzono akademi ku czci 37 rocznicy rewolucji Padziernikowej.

Na pocztku listopada kierownictwo tut. szkoy zatrudnio Ob. Szynal Janin w charakterze wonej szkoy.

7 listopada pies Ob. (…) z Pomlewa zadusi trzy krliki, ktre byy wasnoci „Kka Modych Hodowcw” przy szkole podstawowej w Pomlewie. Krliki znajdoway si w budynku gospodarczym przy szkole. Kierownictwo szkoy zwrcio si z prob do Ob. O odszkodowanie. Jednak wacicielka psa nie zgodzia si na to. Dlatego tez oddano t sprawe do Kolegium przy Prezydium PRN w Pruszczu Gd.

10 listopada wywietlono w tut. szkole filmy owiatowe: „Gry witokrzyskie, Ropa Naftowa, Bajka o rybaku i zotej rybce”.

14 list. Odbyy si w tut. szkole wybory do Komitetu Rodzicielskiego. Omwiono take zadania Komitetu Rodzicielskiego. W dyskusji rodzice domagali si czstszych zebra, walki z chuligastwem. Domagali si rwnie by da nauczycielom wiksze penomocnictwo w stosowaniu kar do dzieci.

21 listopada zorganizowano w szkole zabaw taneczn. Dochd w wysokoci 300 z przeznaczono na remont szkoy.

Frekwencja za miesic Listopad wynosi 86,5%.

Stan uczniw w szkole wynosi 58.

Grudzie.

4 grudnia urzdzono poranek w zwizku ze witem Grnika oraz z okazji zbliajcych si wyborw do rad narodowych. W tym samym dniu urzdzono wycieczk do Jodowna ( dawniej Stegwa) celem zwiedzenia urzdze lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej.

5 grudnia odbyy si wybory do Rad narodowych. W zwizku z wyborami do Gromadzkich rad narodowych zostay zniesione Gminne rady Narodowe oraz funkcje Sotysw. Nowo wybrane GRN ma sw siedzib w Jodownie.

9 grudnia kierownictwo szkoy powoao komisj, ktra ma zbada jako opau szkolnego. Komisja stwierdzia: torf otrzymany przez szko nie jest zupenie suchy, zawarto popiou wynosi 20%, ¼ torfu jest zupenie mokra, nie nadaje si w ogle do palenia, najwysz temperatur jaka osignito w klasie przy paleniu piecw torfem wynosi +8 stopni C, zapas torfu wystarczy do 25 stycznia 1955r, drzewo na rozpak jest sprchniae i nie nadaje si do palenia.

Dnia 9 grudnia wywietlono w szkole filmy owiatowe: „Choinka na Kremlu, Przyrzdy Kopernika, Lot na Ksiyc”.

21 grudnia kierownik szkoy wyjecha na konferencj kierownikw szk do Pruszcza Gd. Na konferencji omwiono spraw ferii zimowych, W czasie ferii zimowych nauczyciele maja przeprowadzi z dziemi zajcia kulturalno-owiatowe.

Kierownictwo tut. szkoy ustalio nastpujcy plan pracy na okres ferii zimowych:

2.01. w godz. 14.00 – 16.00 odbd si zabawy wietlicowe, gry zespoowe i piewy.

3.01. w godz. 10.00 – 13.00 odbdzie si prba przedstawienia.

4.01. w godz. 10.00 - 13.00 suchanie radia, wywietlanie przeroczy.

5.01. w godz. 10.00 – 13.00 wycieczka na lizgawk oraz powtrzenie pieni o zimie.

Zajcia bdzie prowadzi sam kier. szkoy Ob. Gomski Zenon. Nauczycielka Bucholc Helena jest zwolniona, gdy ma zajcie przy wasnych procznych dzieciach. Nauczycielka Aszyk Helena uczy pierwszy rok i pragnie jecha na cae wakacje do rodzicw.

23 grudnia rozpoczy si ferie zimowe, ktre trway do 6 stycznia 55r.

Ostatnie artykuy
· Rekrutacja · Żagle 2022 · Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo
Popieramy