Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 4:27

Zachd soca: 20:32


Dzie trwa:
16 Godzin 05 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:29

1955r

Stycze

Dnia 4 stycznia 1955r urzdzono wycieczk do Gdyni celem zwiedzenia przykadowej „Choinki Noworocznej”. Na wycieczk pojechao 15 uczniw oraz 2 wykadowcw Aszyk Helena i Gomski Zenon. Na choince dzieci oglday przedstawienie kukiekowe, tace, rne widowiska i sporty. W niektrych grach i zawodach bray udzia wszystkie dzieci. Caa modzie bdca na choince otrzymaa bezpatnie niadanie.

10 stycznia urzdzono „Choink Noworoczna” w Pomlewie. Na choink przybya modzie tut. szkoy, miejscowa ludno oraz ludno ssiednich wiosek. Na piknie udekorowanej scenie tutejsza modzie szkolna odegraa dusz sztuk Pt. „opowie o 12 miesicach”. Nastpnie dzieci odtaczyy 2 tace ludowe, wygaszay wiersze o choince i zimie, pieway piosenki. Po dwugodzinnej czci artystycznej przyszed „Dziadek Mrz”, ktry rozda paczki dzieciom przedszkolnym i szkolnym. Potem urzdzono zabaw dla dzieci.

13 stycznia lekcje nie odbyy si z powodu braku opau.

17 stycznia odby si poranek w zwizku z dziesicioleciem wyzwolenia warszawy. Z tej okazji tutejsza modzie zebraa 49 z i wysaa na konto budowy Warszawy.

W dniach 18-19 stycznia dzieci nie przyszy do szkoy z powodu zamieci i silnego mrozu. Normalnych zaj w tych dniach nie mona byo prowadzi. Dla paru obecnych dzieci zorganizowano inne zajcia – wykonywano pomoce naukowe.

26 stycznia lekcje nie odbyy si z powodu niskiej temperatury, ktra wynosia +6 do +8 stopni.

Frekwencja za stycze wynosia 80,60%, stan uczniw 60.

Luty

5 lutego lekcje nie odbyy si z powodu wyjazdu nauczycieli na odpraw zespow metodycznych PODKO w Pruszczu Gdaskim.

9 lutego wywietlono filmy owiatowe: „ Wyroby z gumy, jak powstaje ksika, Zbkany kotek”.

W dniach 11,12,13 lutego odbya si w Wojewdzkiej Bibliotece w Gdasku Wrzeszczu odprawa nauczycieli prowadzcych zespoy czytelnicze. Na odpraw zosta rwnie wydelegowany kier. tut. szkoy Ob. Gomski Zenon.

Dnia 17 i 25 lutego lekcje nie odbyy si z powodu braku opau.

Frekwencja za luty wynosi 82,3%, stan uczniw w szkole 60.

Marzec.

8 marca odby si poranek w zwizku z Midzynarodowym dniem Kobiet.

13 marca odbyo si w szkole plenarne posiedzenie Komitetu Rodzicielskiego zorganizowane z okazji midzynarodowego dnia Kobiet. Na posiedzeniu omwiono udzia kobiet w yciu politycznym, gospodarczym i spoecznym.

18 marca lekcje nie odbyy si, gdy wony nie napali w piecach. By to ju drugi wypadek w br. e lekcje nie odbyy si z winy wonego.

W zwizku z pismem Wydziau Owiaty L.dz. 4-5/55 kierownictwo szkoy w Marszewie przekazuje od dnia 21 marca 1955r do maja 1955r do tut. szkoy nastpujcych uczniw do klasy VI: Jankowska Krystyna, srok Eleonora, Mikos Helena, Wikma Barbara, Litwin Jadwiga, Piepirka Gerard. Uczniowie w/w zostali przekazani do tut. szkoy z powodu pjcia na urlop macierzyski nauczycielki z Marszewa Ob. Blok Marii.

Frekwencja za miesic marzec wynosi 84,9%, stan 59 uczniw.

Kwiecie.

Dnia 1 i 2 kwietnia odbyway si w Przywidzu rekolekcje dla dzieci klas III – VII wcznie. W tych dniach uczniowie mieli si uda albo do szkoy, albo do kocioa. Dla dzieci, ktre nie bray udziau w rekolekcjach wywietlono 1.04. w tut. szkole film Pt. „Tosca”. Na film do tut. szkoy przyszli nauczyciele z dziemi z Marszewa i Huty Dolnej.

Dnia 2.04. opiekun IV konkursu czytelniczego Ob. Gomski Zenon pojecha wraz z 5 najlepszymi uczniami na powiatowy zjazd delegatw IV konkursu czytelniczego. Celem byo zwiedzenie wystawy prac konkursowych, oraz wrczenie nagrd.

Od 7 do 13 kwietnia trway ferie wiosenne.

14 kwietnia wywietlono filmy owiatowe: „Produkcja talerzy, Pow ososi, Na ptasiej wyspie”.

14 kwietnia odbyo si w tut. szkole zebranie MOZ-u. zebranie to odbyo si z okazji zawarcia zwizku maeskiego nauczycielki aszyk Heleny z kier. szkoy Gomskim Zenonem.

W dniach 18 i 21. 04. lekcje nie odbyy si z powodu urlopu okolicznociowego nauczycieli Heleny i Zenona Gomskich, ktrzy zaatwiali w tym czasie formalnoci zwizane z zawarciem zwizku maeskiego.

W dniach od 22 do 26.04. odbyy w tut. szkole praktyk pedagogiczn nastpujce uczennice liceum Pedagogicznego w Oliwie: Czopowna Barbara, Niedwiecka Teresa, Marecka Danuta.

W pierwszym dniu tj. 22.04. przysze koleanki hospitoway lekcje przeprowadzone przez tut. nauczycieli. W nastpne dni kada praktykantka przeprowadzia po 4 lekcje dziennie. Po skoczonej praktyce wyznay one, ze nie maja zamiowania do pracy na wsi, ktra wydaje im si zbyt trudna.

30 kwietnia odbya si akademia pierwszomajowa. Na akademi zoyo si przemwienie kier. szkoy, recytacje zbiorowe i indywidualne, piewy oraz tace ludowe.

Frekwencja za miesic kwiecie wynosi 85,7%, stan uczniw 63.

Maj.

1 maja cz miejscowej ludnoci udaa si na pochd pierwszomajowy do Pruszcza Gd.

4 maja tut. modzie szkoy wzia udzia w przygotowaniu lasu do sadzenia drzewek. Gwnym zajciem byo palenie chrustu na zrbie.

6 maja lekcje nie odbyy si z powodu wyjazdu nauczycieli na badania lekarskie do Kolbudy.

W dniu 11 maja odbya si w Pruszczy Gd. Konferencja kier. szk. Celem konferencji byo omwienie organizacji szkolnictwa na nastpny rok szkolny.

Dnia 23 maja urzdzono wycieczk do Gdaska. Celem wycieczki byo zwiedzenie portu, ZOO, teatru oraz starych zabytkw. Modzie zwiedzaa port jadc statkiem wzdu kanau. Jadc statkiem dzieci zobaczyy Westerplatte. W ZOO ogldano rne ciekawe zwierzta. Bardzo zainteresoway modzie bawice si niedwiedzie. Wieczorem wycieczka udaa si do teatru, gdzie ogldano oper Pt. „Straszny dwr” – Moniuszki. Teatr najbardziej interesowa modzie, gdy pierwszy raz w yciu go widziaa. Wycieczk prowadzi kier. szkoy Ob. Gomski Zenon. Do Gdaska wycieczka jechaa autobusem PKS, a powrotem wynajto autobus podmiejski, gdy PKS nie kursuje w pnych godzinach wieczorowych.

W zwizku z obchodem „Dni Owiaty Ksiki i Prasy” zorganizowano w tut. szkole wystaw ksiek pisarzy polskich i obcych.

28 maja odbya si wieczornica powicona twrczoci Mickiewicza. W tym okresie dzieci oglday film „Jak powstaje ksika”.

Czerwiec.

5 czerwca odbya si uroczysto w zwizku z Midzynarodowym Dniem Dziecka. Uroczysto t zorganizowano w szkole w Pomlewie dla mieszkacw gromady Jodowno. Na akademii kier. szkoy z Pomlewa wygosi referat Pt. „troska pastwa o dziecko”, a modzie daa cz artystyczn. Po akademii wywietlono film pt. ”W pewnej rodzinie”.

Dnia 15 i 16 czerwca odbyy si egzaminy w kl. V i VI. Do egzaminw dopuszczono w kadej klasie po 4 uczniw. Na prob matki przyjto do egzaminu uczennic kl. V Szkoy Podstawowej w Marszewie Reczkowska Gertrud.

Uczennica kl. VI Brzeziska Teresa, ktra miaa przez wszystkie okresy oceny dobre i bardzo dobre z jzyka polskiego i matematyki a na egzaminie pimiennym takie same, zostaa zwolniona z egzaminw ustnych.

25 czerwca odbyo si uroczyste zakoczenie roku szkolnego. Stan uczniw w kocu roku szkolnego wynosi 56.

Lipiec - Sierpie.

W okresie lipca i sierpnia trway ferie letnie. Kier. tut. szkoy Ob. Gomski Zenon przebywa przez cae ferie i wrzesie na wiczeniach bojowych w Drawsku Pomorskim. Nauczycielka Gomska Helena od 8 do 16 lipca uczszczaa na kurs higienistek szkolnych w Sopocie.

Dnia 29 i 30 sierpnia odbya si konferencja sierpniowa w Pruszczu Gd.

W czasie ferii mia by przeprowadzony remont szkoy obejmujcy:

1. Postawienie jednego pieca

2. Zrobienie nowych drzwi wejciowych w budynku szkolnym

3. Okitowanie okien i wstawienie nowych szyb

4. Pomalowanie trzech tablic

5. Naprawa i uzupenienie instalacji elektrycznej

6. Zrobienie nowych drzwi do ubikacji

7. zrobienie nowych wrt do stodoy.

8. Naprawa dachu i kominw.

W ostatnich dniach sierpnia postawiono jeden piec, a reszty remontu nie wykonano, gdy GRN w Jodownie nie zakupia potrzebnych materiaw. Wona tut. szkoy przez cae ferie nie wywizywaa si ze swoich obowizkw. Nie miaa nawet zamiaru sprztn klasy po przestawieniu pieca. Trzeba byo kilkakrotnie ja upomina nim to zrobia. Natomiast drugiej klasy i korytarza ju nie sprztna. Trzeba byo naj inn kobiet, ktra dzie przed rozpoczciem lekcji wymya korytarz i klasy. Kierownictwo szkoy wystpio z wnioskiem o zwolnienie Ob. Z funkcji wonego.

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jodownie przychylnie rozpatrzyo prob kierownictwa tut. szkoy.

W czasie ferii letnich wywieziono w ramach szarwarku miecie z piwnicy szkolnej, ktre si tam nagromadziy przez wszystkie lata wojenne.

Wrzesie

W zwizku z nieobecnoci kier. tut. szkoy Ob. Gomskiego Zenona spowodowan odbywaniem wicze wojskowych w okresie od 6.07. do 10.10.1955r uczniowie klas V i VI uczszczali do Szkoy Podstawowej w Przywidzu. Tymczasowo uczyniono tut. szko, szko jednoklasow w ktrej uczya nadal naucz. Gomska Helena.

1 wrzenia odbya si uroczysto otwarcia nowego roku szkolnego. Z dniem 1.09. na stanowisko wonego tut. szkoy przyjto Ob. Meringa Wacawa.

8.09. wywietlono w tut. szkole filmy owiatowe: „Konie, Amu – Ata, Brudasek”.

W nowym roku szkolnym ubezpieczyo si od nieszczliwych wypadkw 31 uczniw i dwch wykadowcw – Gomska Helena i Gomski Zenon.

21 wrzenia lekcje nie odbyy si z powodu wyjazdu nauczycielki Gomskiej Heleny na konferencj kierownikw szk. Gwnym tematem konferencji bya praca Komitetw Rodzicielskich,

24 wrzenia lekcje nie odbyy si z powodu wyjazdu nauczycielki Gomskiej Helenyna midzyszkolne zespoy metodyczne w Pruszczu Gdaskim.

27 wrzenia odby si poranek w zwizku z Miesicem Odbudowy Warszawy. We wrzeniu wysano na odbudow stolicy zebrane w cigu roku pienidze – 76 z.

Frekwencja za miesic wrzesie wynosi 89,4%, stan uczniw – 50.

Padziernik.

Po powrocie kier. szkoy z wicze wojskowych uczniowie klas Vi VI wrcili do szkoy w Pomlewie. W pierwszych dniach byo duo kopotu z klas V i VI gdy brak byo awek szkolnych. Kierownictwo szkoy zrobio zamwienie na awki, ale nie przydzielono ich. Wydzia owiaty owiadczy, e awek tut. szkoa nie dostanie w Br., dzieci mog siedzie przy stoach zebranych z wioski. Na propozycj Wydziau Owiaty nie mona byo si zgodzi, gdy byy za mae klasy, by wstawi stoy. Stow tych nawet nie uzyskano od miejscowej ludnoci. Kierownik szkoy, Ob. Gomski widzc, e nie ma adnego wyjcia z tej cikiej sytuacji, sam zbi stoliki i awki z rozproszonych czci dawnych stolikw, ktre za czasw kier. szkoy Ob. Bucholc H. zostay zniszczone, a nawet popalone.

10 padziernika rozpoczto w kl. V normalne zajcia a w kl. VI kilka dni pniej.

12 padziernika odby si poranek z okazji bitwy pod Lenino oraz Dniem Wojska Polskiego.

Wony tut. szkoy, Ob. Mering Wadysaw mieszkajc w bardzo marnych warunkach – budynek bez dachu, poprosi kier. szkoy o to, aby mg zamieszka w szkole na pitrze, gdzie by pokj z kuchni wolny.

Kier. szkoy po porozumieniu z Wydziaem Owiaty ( Ob. Sikor) uwzgldnio prob Ob. Meringa. Przed wprowadzeniem si wonego do szkoy zawarto kier. szkoy i GRN w Jodownie z jednej strony i wonym Ob. Meringiem z drugiej strony. Na podstawie umowy Ob. Mering ma prawo mieszka w szkole od 19.10.1955 do 15.04.1956r. Kierownictwo szkoy i GRN zobowizali Ob. Meringa do waciwego korzystania z powierzonego mieszkania oraz do przestrzegania porzdku i kulturalnego zachowania si i korzystania z budynku gospodarczego i szkolnego, kierownictwo szkoy moe wystpi z wnioskiem do GRN o wczeniejsze usunicie Ob. Meringa W. z mieszkania szkolnego.

Dnia 26 padziernika odbya si w tut. szkole wizytacja przeprowadzona przez Kierownika referatu szkolnictwa Podstawowego w Pruszczu Gd. Ob. Albina Machnikowskiego. Celem wizytacji byo zbadanie metod walki szkoy o wyniki nauczania i wychowania.

Przebieg wizytacji by nastpujcy:

1.Wizytowanie kier. szkoy ob. Gomskiego Zenona na lekcjach jz. Polskiego w klasach czonych I i II, oraz V i VI. Wizytowanie nauczycielki Gomskiej Heleny na lekcjach matematyki w kl. III, IV, V, VI.

2. zapoznanie si z dokumentacja szkoy.

3. Omwienie spostrzee powizytacyjnych.

Frekwencja na padziernik wynosi 85%, stan uczniw 67.

Listopad

7 listopada odbya si uroczysto powicona 38 rocznicy Rewolucji Padziernikowej, na ktr zoyo si: przemwienie kier. szkoy ob. Gomskiego Zenona w ktrym zwrcono uwag na znaczenie rewolucji dla Rosji i innych pastw, a szczeglnie dla Polski, recytacje o aktualnej tematyce oraz pieni rewolucyjne.

12 i 13 listopada nauczycielka Gomska Helena przebywaa na Kurso-konferencji metodycznej nauczania jzyka rosyjskiego w Pruszczu Gd. Na konferencji omawiano spraw kursw jzyka rosyjskiego dla dorosych.

18.11. odbyo si w tut. szkole badanie lekarskie modziey szkolnej przeprowadzone przez lekarza z Orodka Zdrowia w Przywidzu Ob. Buderawskiego. Swe uwagi o danym dziecku lekarz wpisywa do specjalnego zeszytu.

19 listopada zorganizowano uroczysty apel z okazji Tygodnia Przyjani polski z NRD.

26 listopada nauczyciele tut. szkoy wyjechali na midzyszkolne zespoy metodyczne do Pruszcza Gdaskiego.

Frekwencja za listopad wynosi 87%, stan 67 uczniw.

Grudzie

Na pocztku grudnia zorganizowano indywidualne czytelnictwo dla ludnoci starszej. Czytelnictwem kierowali uczniowie klasy VI. Uczniowie odwiedzali mieszkacw im wskazanych przez kier. szkoy, rozmawiali z nimi o ksikach najbardziej ciekawych oraz dostarczali im ksiki z biblioteki szkolnej i gromadzkiej.

Od 7.12.1955r do 7.01.1956r kier. tut. szkoy ob. Gomski Zenon mia urlop wypoczynkowy, gdy w czasie ferii letnich przebywa w wojsku. W czasie nieobecnoci kier. szkoy zajcia w szkole prowadzia nauczycielka Gomska Helena.

23 grudnia rozpoczy si ferie zimowe, ktre trway do 8 stycznia 1956r. W czasie ferii ob. Gomska Helena prowadzia z dziemi zajcia w szkole.

Program tych zaj by nastpujcy:

28.12. – zajcia na wolnym powietrzu,

29.12. – suchanie audycji radiowych,

30.12. – przygotowanie klasy na uroczysto „choinki Noworocznej”,

31.12. – uroczysto „Choinki noworocznej”,

2.01. – zabawy na niegu,

3.01. – wieczr Mickiewiczowski,

4.01. – gry wietlicowe i dyskusja nad ksik Gorkiego „Waka”,

5.01. – wycieczka saneczkami i nartami do lasu.

Frekwencja za grudzie wynosi 85%, stan uczniw 75.

Powrt do historii szkoy.

Ostatnie artykuy
· Rekrutacja · Żagle 2022 · Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo
Popieramy