Nawigacja
Foto chmurka
Przetumacz stron


Dzi jest


Wschd soca: 4:27

Zachd soca: 20:32


Dzie trwa:
16 Godzin 05 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 2:29

1956r

Styczeń.

Od 2 do 6 stycznia 1956r. przeprowadzono w szkole zajęcia z dziećmi zgodnie z planem.

13.01. wyświetlono filmy oświatowe „Przygody gałgankowego chłopczyka, W nowoczesnej fabryce, Praca przy wykopaliskach”.

14.01. odbył się w szkole uroczysty apel z okazji „Tygodnia przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej”.

17.01. odbyła się uroczystość w związku z 11 rocznicą wyzwolenia Warszawy. Na uroczystość złożyło się przemówienie opiekuna SKOW naucz. Głomskiej Heleny, omówienie fotogazetki o nowej Warszawie oraz deklamacje i śpiewy.

27 i 28.01. lekcje nie odbyły się w tut. szkole.

27.01. Ob. Głomski wyjechał na konferencję kier. szkół, a 28.01. na międzyszkolne zespoły metodyczne do Pruszcza Gdańskiego naucz. Głomska Helena.

31.01. lekcje nie odbyły się z powodu niskiej temperatury w klasach. Z dziecmi, które przybyły do szkoły prowadzono zajęcia praktyczne.

Frekwencja za styczeń wynosiła 83,4%, stan uczniów – 75.

Luty.

W dniach 1 i 2 lutego lekcje nie odbyły się z powodu silnego mrozu i słabej frekwencji. Temperatura zewnętrzna wynosiła -24 stopnie a w klasach +5 - +8 stopni.

Od 8 do 12 lutego lekcje nie odbyły się z powodu słabej frekwencji i niskiej temperatury w klasach, silnego mrozu. Dla dzieci, które przyszły do szkoły zorganizowano zajęcia praktyczne, czytanie lektury uzupełniającej i zabawy.

Na podstawie komunikatu radiowego ministra oświaty przerwano zajęcia szkolne na okres od 13 do 19 lutego 1956r. Przyczyną przerwania nauki w całej Polsce były silne mrozy. W tut. szkole przerwę w nauce przedłużono do 23 lutego z powodu zamieci śnieżnych.

29 lutego kier. szkoły Ob. Głomski wyjechał na odprawę kierowników szkolenia ideologicznego.

Frekwencja za luty wynosi 65%, stan uczniów 75.

Marzec.

5 marca 1956r. odbył się poranek w związku z rocznicą śmierci Józefa Stalina

8 marca odbyła się uroczystość z okazji „Międzynarodowego Dnia Kobiet”. Przemówienie okolicznościowe na tej uroczystości wygłosił kier. szkoły. Na część artystyczną złożyły się deklamacje i śpiewy wykonane przez dzieci tut. szkoły.

14 marca 1956r odbył się apel w związku ze śmiercią Towarzysza Bolesława Bieruta I Sekretarza KC PZPR.

W dniach od 13 do 17.03. na lekcjach omawiano z dziećmi życie i działalność Bolesława Bieruta.

16 marca wysłuchano transmisji z przebiegu pogrzebu B. Bieruta . W czasie transmisji odwiedził tut. szkołę wizytator Kuratorium Ob. Cichocki wraz z członkami KW PZPR

29 marca rozpoczęły się ferie wiosenne, które trwały do 4 kwietnia włącznie.

Frekwencja za marzec wynosi 74%, stan 75 ucz.

Kwiecień.

Na okres ferii wiosennych nauczyciele tut. szkoły wyjechali. W czasie nieobecności nauczycieli w dniu 2 kwietnia dokonano włamania do klasy pod pretekstem wyświetlania w szkole filmu. Po wyświetleniu filmu urządzono w szkole zabawę taneczną, z której wolne datki zebrał operator filmowy Ob. Plombon. W sprawie wyżej wymienionego zajścia kierownictwo szkoły interweniowało w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jodłownie. Przewodniczący GRN Ob. Parchoniuk Franciszek oświadczył, ze po to jest szkoła, żeby się ludność w niej wyżyła. Ponieważ szkoła była zamknięta trzeba się było do niej jakoś dostaś. Zdanie przewodniczącego nie było słuszne, gdyż w czasie ferii pod nieobecność nauczycieli mogło coś ze szkoły zginąć, lub wybuchnąć pożar, spowodowany porzuconymi niedopałkami papierosów.

15 kwietnia upłynął termin zamieszkania woźnego Ob. Meringa W. w szkole. Ob. Mering nie usunął się w wyznaczonym terminie ze szkoły. Kierownictwo szkoły zwracało się w tej sprawie do Prezydium GRN w Jodłownie. PGRN w Jodłownie nie przydzieliło innego mieszkania ob. Meringowi, który udał się wtedy do Prezydium Powiatowej rady Narodowej w Pruszczy Gd. – Wydziału Oświaty by pozwolono mu mieszkał w szkole do chwili otrzymania innego mieszkania. Wydział Oświaty uwzględnił prośbę Ob. Meringa.

29 kwietnia odbyła się akademia pierwszomajowa.

Program tej akademii był następujący:

1.Aktualne przemówienie wygłoszone przez kier. szkoły

2.Część artystyczna na którą złożyły się inscenizacje zbiorowe, deklamacje, śpiewy wykonane przez młodzież tut. szkoły.

Frekwencja za kwiecień wynosiła 84%, stan – 73 uczniów.

Maj.

1 maja miejscowa ludność udała się samochodem na pochód do Pruszcza Gdańskiego. W pochodzie brała udział również młodzież tut. szkoły. Kilku uczniów niosło w czasie pochodu transparenty, które wykonała młodzież szkolna. Po południu tut. ludność udała się na występy artystyczne i zabawę do Przywidza.

11.05. wyświetlono w tut. szkole filmy oświatowe: „ W tatrach, Samochód”.

12.05. odbyło się w szkole szczepienie ochronne przeciw błonnicy.

26.05. lekcje nie odbyły się z powodu wyjazdu nauczycieli na międzyszkolne zespoły metodyczne do Pruszcza gdańskiego.

W dniach 27, 28 i 29 maja zajęcia w szkole prowadził tylko kier. szkoły Głomski Zenon, gdy� nauczycielka Głomska Helena ciężko zachorowała i została zwolniona przez lekarza.

30.05. lekcje nie odbyły się, gdyż kier. szkoły w związku z ciękim stanem chorobowym żony musiał wyjechać do Akademii Medycznej w Gdańsku.

Frekwencja – 86,5%, stan – 73 uczniów.

Czerwiec.

1 czerwca odbyła się uroczystość „Dnia Dziecka”. Na uroczystość do tut. szkoły przybyła również młodzież szkolna z Huty Dolnej.

Program uroczystości był następujący:

1.Akademia

2.Wycieczka do cegielni w Pustkowie

3.Zawody sportowe oraz gry i zabawy na boisku.

Od 1 do 15 czerwca włącznie z powodu choroby nauczycielki zajęcia w szkole prowadził tylko kier. szkoły.

5.06. zajęcia nie odbyły się w ogóle, gdyż kier. szkoły wyjechał na konferencję.

6 czerwca odbyło się badanie lekarskie dzieci szkolnych.

23 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Po przemówieniu kier. szkoły i krótkiej części artystycznej rozdano świadectwa szkolne.

Frekwencja za czerwiec wynosi 83,2%. Stan uczniów w szkole – 64. Na ogólną liczbę 64, klasyfikowano 61 uczniów, nie sklasyfikowano 3 uczniów. Do następnych klas przeszło 47, pozostało w tej samej klasie 14 uczniów. Biblioteka szkolna w końcu czerwca licząca 521 tomów. Z biblioteki szkolnej korzystało 44 uczniów. W ciągu roku szkolnego było 620 wypożyczeń.

Lipiec – Sierpień.

Nauczyciele tut. szkoły spędzali ferie na miejscu. 17 lipca nauczycielka Głomska Helena urodziła w Akademii Medycznej w Gdańsku Wrzeszczu córeczkę. Po powrocie żony kier. szkoły został zwolniony od wykonywania obowiązków rodzinnych i dlatego mógł zająć się sprawą szkolną, a przede wszystkim remontem szkoły.

Na początku sierpnia rozpoczęto remont w tut. szkole. Z powodu braku fachowców i robotników większą część remontu wykonał sam kierownik.

Remont obejmował:

1.Pomalowanie 2 klas i korytarza

2.Pomalowanie wszystkich okien i drzwi

3.Pomalowanie mieszkań dla nauczycieli

4.Naprawa instalacji elektrycznej

5.naprawa budynku gospodarczego

Dnia 30 i 31 sierpnia odbyła się konferencja sierpniowa w TPD w Pruszczu Gdańskim.

Wrzesień.

3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Na uroczystość złożyło się: przemówienie kier. szkoły ob. Głomskiego Zenona oraz piosenki i zabawy wykonane przez tut. młodzież szkolną .

Z powodu urlopu macierzyńskiego nauczycielki Głomskiej Heleny oraz braku zastępstwa kier, musiał sam rozpocząć zajęcia w szkole. Na dodatek trzeba było przyjąć uczniów ze szkoły w Hucie Dolnej, gdyż nauczyciel z tamtejszej szkoły przebywał na ćwiczeniach wojskowych. Niemożliwe było, aby jeden nauczyciel sam prowadził zajęcia w szkole liczącej 96 uczniów. Dla ułatwienia pracy kier. tut. szkoły Ob. Głomski przekazał uczniów kl. VI do szkoły Podstawowej w Przywidzu. Na to, aby uczniowie klasy VI chodzili do Przywidza nie zgodzili się rodzice. Po staraniach kierownictwa szkoły i Komitetu Rodzicielskiego przydzielono tut. szkole zastępstwo na okres od 10 września do 31 października. Na zastępstwo przydzielono nauczyciela Rachwała Mariana, , który poprzednio był w szkole w Koziej Górze. Ob. Rachwał Marian będąc jeszcze w Koziej Górze rozwiódł się z żona. Po tym wydarzeniu zrezygnował z pracy, aby studiować matematykę w Warszawie. Jednak nie udało to się Ob. Rachwałowi i dlatego zwrócił się z prośbą do Wydziału Oświaty w Pruszczu Gdańskim o ponowne przyjęcie do pracy. Wydział oświaty uwzględnił prośbę Ob. Rachwała Mariana i przydzielił go na zastępstwo do szkoły podstawowej w Pomlewie. Po uzyskaniu zastępstwa uczniowie kl. VI wrócili do tut. szkoły. Kierownictwo tut. szkoły starało się, aby Ob. Rachwał po powrocie z urlopu nauczycielki Głomskiej Heleny pozostał w tut. szkole jako trzecia siła. W chwili uzyskania trzeciej siły, potrzebna by była trzecia sala lekcyjna, która miała być na strychu w pokoju zamieszkiwanym przez woźnego Ob. Meringa.

Kierownictwo szkoły wraz z PGRN w Jodłownie wydało Ob. Meringowi powtórne wypowiedzenie zobowiązujące go do opuszczenia zajmowanego mieszkania w szkole w ciągu 14 dni. Ob. Meringowi przydzielono mieszkanie u Ob. Richerta.

W związku z dużą ilością dzieci w tut. szkole brak było ławek. Dlatego 8 ławek wypożyczono z Huty Dolnej oraz 4 ławki uzyskano na stałe ze szkoły w Koziej Górze.

11 września wyświetlono w tut. szkole filmy oświatowe: „Stare Miasto – warszawa, Wykopaliska w Biskupinie, Bajka o rybaku.”

26 września zorganizowano jednodniową wycieczkę do Malborka. Wycieczkę prowadził kier. szkoły Ob. Głomski. W wycieczce brała udział młodzież klas III-VI. Celem wycieczki było zwiedzenie zamku krzyżackiego.

29 września odbył się w tut. szkole uroczysty apel w związku z zakończeniem „Miesiąca Budowy Stolicy”.

Frekwencja za wrzesień wynosi 88,2 %, stan – 96 uczniów.

Październik.

2 października odbyło się badanie lekarskie nauczycieli w Pruszczu Gd. W związku z powyższym lekcje nie odbyły się w tym dniu.

W dniach 3, 4, 5 odbyła się konferencja kier. szkół wyżej zorganizowanych w Kolbudach, w której brał udział również i kier. tut. szkoły Głomski Z.

Program tej konferencji był następujący:

1.Praca szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

2.Kształtowanie kulturalnych nawyków

3.Zadanie kierownika szkoły w zakresie dokształcania zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem pracy hospitacyjnej i przygotowania do lekcji.

4.Zadania szkoły w zakresie selekcji dzieci opóźnionych w rozwoju.

5.Realizacja nowych zasad pracy organizacji harcerskich.

6.Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole.

7.Organizacja procesu nauczania i pracy domowej ucznia.

8.Sieć szkolna i powszechność nauczania.

9.Biblioteki i czytelnictwo.

10.Formy i metody kształtowania zalet charakteru.

11.Kształtowanie myślenia u uczniów w procesie nauczania.

12.Zadanie kier. szkoły w zakresie zaspokojenia potrzeb gospodarczych oraz zaopatrzenia w pomoce naukowe.

13.Dyskusja nad omówionymi zagadnieniami.

14.hospitacja lekcji i omówienie.

Dnia 12 października odbył się w tut. szkole poranek w związku z Dniem Wojska Polskiego i Miesiącem Pogłębienia Przyjaźni Polsko – Radzieckiej.

Woźny tut. szkoły Ob. Mering nie przyjął mieszkania wyznaczonego przez PGRN w Jodłownie, a nawet oświadczył, że nie wyprowadzi się z mieszkania w szkole dopóki nie otrzyma takiego, w którym będą wszelkie wygody.

Rodzice tut. młodzieży szkolnej nie wiedząc już co mają robić z ob. Meringiem wtargnęli pewnego październikowego wieczoru i wynieśli część mebli na strych. Ob. Mering wraz z żoną udali się jeszcze tego wieczoru na posterunek MO zgłaszając tam nie to co się działo, a zupełnie co innego. Ob. Mering oznajmił, że tut. ludność wraz z kier. szkoły Ob. Głomskim z siekierami i młotami napadli na niego. Następnego dnia zjawiła się milicja z Kolbud a nawet i z Gdańska, gdyż przypuszczano, że rzeczywiście doszło do jakiegoś zajścia. W końcu jednak milicja przekonała się, że słuszność jest po stronie ludności i kierownictwa szkoły. Ob. Mering w końcu sam przekonał się, że dłużej nie może mieszkać w szkole i opuścił zajmowane mieszkanie.

Gdy uzyskano pomieszczenie na trzecią salę lekcyjną oraz mieszkanie dla trzeciego nauczyciela i miała rozpocząć się nauka o trzech nauczycielach , przyjechał kier. Wydziału Oświaty Ob. Wesołowski Jan i zabrał nauczyciela Rachwała, gdyż nie było nikogo na zastępstwo w Szkole Podstawowej w Wiślinie. Tut. szkoła w dalszym ciągu pozostała bez zmiany tj. o 2 nauczycielach i 6 klasach.

Frekwencja za październik wynosi 74,1 % , stan 96 uczniów.

Listopad.

Z dniem 1 listopada zwolniono Ob. Meringa z funkcji woźnego, oraz przyjęto na to stanowisko Ob. Martę Kajzer.

9 listopada odbyło się w szkole badanie lekarskie dzieci przez lekarza z Ośrodka Zdrowia w Przywidzu.

13.11. wyświetlono filmy oświatowe: „Stonka ziemniaczana, Co żyje to oddycha, Staś spónialski.”

Dnia 14 listopada kier. tut. szkoły wyjechał na konferencję kierowników szkół do Pruszcza Gdańskiego.

23.11. odbyła się w tut. szkole wizytacja, którą przeprowadził podinspektor szkolny Ob. Machnikowski Albin. Celem wizytacji było zbadanie metod walki o wyniki nauczania.

Przebieg wizytacji był następujący:

1. Zwizytowanie nauczycielki Głomskiej Heleny na lekcji przyrody w klasie IV, oraz na lekcjach matematyki w klasach łączonych III-IV, kier. szkoły na lekcjach jęz. polskiego w klasach łączonych V-VI.

2. Zbadanie dokumentacji szkoły.

3. Omówienie spostrzeżeń powizytacyjnych.

Frekwencja za listopad wynosi 76,3%, stan 83 uczniów.

Grudzień.

Wydział Oświaty uwzględniając ciężkie warunki pracy w tut. szkole poleca stosował od 1 grudnia 1956r specjalną siatkę godzin. Przydział godzin według nowej siatki jest następujący:

Nauczyciel Głomski Zenon – 28 godz. + 14 nadliczbowych

Nauczycielka Głomska Helena – 30 godz.

Plan ten różni się od normalnego tym, że kilka godz. języka polskiego i matematyki w licznych klasach I i II uczy się oddzielnie a nie łącznie.

10 grudnia wyświetlono filmy oświatowe: „Pieniny, Tam gdzie jest elektryczność, Karmik Jankowy.”

17.12. odbyła się w Pruszczy Gdańskim konferencja międzyszkolnych zespołów metodycznych, na której omawiano programy nauczania na II okres szkolny.

23 grudnia odbyła się uroczystość „Choinki Noworocznej”.

Frekwencja – 83,3%, stan 74 uczniów.

Powrót do historii szkoły.

Ostatnie artykuy
· Rekrutacja · Żagle 2022 · Deklaracja dostępno... · Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo
Popieramy