Nawigacja
Foto chmurka
Przetłumacz stronę


Dzi¶ jest


Wschód słońca: 5:02

Zachód słońca: 19:55


Dzień trwa:
14 Godzin 53 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:41

Projekt dla przedszkolaków
„Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz” Projekt realizowany jest od 03.09.2019 do 30.08.2020 roku.
W ramach projektu dzieci przedszkolne uczęszczaj±ce do szkoły podstawowej w Pomlewie bior± bezpłatny udział w dodatkowych zajęciach wyrównuj±cych szanse edukacyjne, oraz zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy:

- zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - zajęcia logopedyczne

- gimnastyka korekcyjna

- zajęcia matematyczno –logiczne

- zajęcia z języka angielskiego

-kółko ekologiczne „Mały przyrodnik”

- kółko informatyczne – „Mistrz kodowania- Junior”

- zajęcia z twórczego my¶lenia i ruchu.Powrót

Ostatnie artykuły
· Projekt :Nowe szanse... · BIP SP Pomlewo · OĹ›wiadczenia · Sprawozdania finansowe · Polityka prywatnoĹ›ci
Popieramy